Giá trị chuẩn mực của nhân viên bảo vệ Ngày & Đêm

Đạo đức nghề nghiệp được coi là nền tảng để phát triển thương hiệu, ở Công Bảo vệ Ngày & Đêm giá trị đạo đức của nhân viên bảo vệ được coi là giá trị cốt lõi cho sự phát triển về uy tín chất lượng được áp dụng trong toàn hệ thống dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm trong cả nước.

Chúng ta đều hiểu, các chuẩn mực và giá trị đạo đức nghề nghiệp trong bất kỳ ngành nghề nào cũng được đặt lên hàng đầu. Theo quan điểm của lãnh đạo Công ty dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm thì cái tâm và các chuẩn mực của một nhân viên bảo vệ phải được coi là tiêu chí hàng đầu ngay từ bước nhận hồ sơ tuyển dụng. Thông qua giấy xác nhận hạnh kiểm có xác nhận của cơ quan công an địa phương, tiếp theo là chương trình đào tạo, kiểm tra trong quá trình làm việc của nhân viên đều được giám sát chặt chẽ. Bởi lẽ sản phẩm dịch vụ của Bảo vệ Ngày & Đêm là giá trị con người. Một nhân viên bảo vệ tốt hay không, tâm có “trong sáng” hay không? Trước hết được thể hiện ở cách ứng xử trong giao tiếp, thái độ và tác phong trong khi làm việc. Tất cả những biểu hiện ấy là kết quả của quá trình đào tạo và sự rèn luyện thường xuyên của mỗi nhân viên bảo vệ Ngày & Đêm trong một thời gian dài, được duy trì và được khách hàng nhận xét, đánh giá và công nhận.

Bảo vệ Ngày & Đêm thân thiện trong giao tiếp

Bảo vệ Ngày & Đêm xác định, lấy danh dự của người vệ sĩ Công ty Ngày & Đêm và đạo đức nghề nghiệp để làm nền tảng hướng tới phát triển công ty một cách bền vững. Với phương châm “Rèn đức, luyện tài, xứng danh vệ sĩ” lực lượng Bảo vệ Ngày & Đêm đã tạo nên một bản sắc riêng và trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong ngành dịch vụ bảo vệ. Điều đó là niềm tự hào của tập thể cán bộ nhân viên công ty, bởi lẽ chính những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp của Bảo vệ Ngày & Đêm giữ một vai trò quan trọng để tạo nên giá trị cốt lõi cho uy tín của thương hiệu.

Tại Bảo vệ Ngày & Đêm, mỗi nhân viên giống như một “chiến sĩ” trên mặt trận với những mục tiêu bảo vệ có không ít khó khăn và cũng không ít cám dỗ, nếu không có nền tảng giá trị đạo đức thì dễ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Để làm được điều đó, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giám sát nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. Do vậy nhân viên bảo vệ Ngày & Đêm luôn được đào tạo và rèn luyện để hội đủ những tố chất giống như một chiến sĩ có đạo đức nghề nghiệp, có nghiệp vụ vững vàng để xử lý sự cố, có đủ sức khỏe và ý chí kiên cường trong mọi điều kiện công việc.

Thái độ chuẩn mực tại nơi làm việc

Nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm luôn phải đặt chữ tâm lên trên hết vì nghề bảo vệ liên quan nhiều đến tài sản có giá trị và tính mạng con người ở nơi làm việc. Nếu nhân viên bảo vệ không có đạo đức nghề nghiệp, không được đào tạo nghiệp vụ cơ bản thì khó có thể gắn bó với nghề. Với nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm luôn xác định dù ở vị trí nào, trong bất cứ hoàn cảnh hay môi trường nào thì đạo đức của người bảo vệ vẫn là giá trị cốt lõi của mỗi nhân viên bảo vệ. Như vậy nhân viên bảo vệ Ngày & Đêm giữ một vị trí quan trọng trong xã hội.

Với Bảo vệ Ngày & Đêm, việc học tập các kỹ năng giao tiếp ứng xử, nhằm trang bị một số kiến thức cơ bản về nghệ thuật đối nhân xử thế cũng được lãnh đạo công ty rất quan tâm. Các chương trình bồi dưỡng huấn luyện thường xuyên được tổ chức, phong trào “Xây dựng người vệ sĩ đẹp và thân thiện” đã được duy trì trong gần 20 năm qua. Chính vì vậy Bảo vệ Ngày & Đêm đã giúp nhân viên biết ứng xử một cách khôn khéo, lịch sự và có được hiệu quả cao trong quan hệ giao tiếp với mọi người.

Cũng từ những giá trị và chương trình rèn luyện ấy mà Bảo vệ Ngày & Đêm đã xây dựng được uy tín của thương hiệu, qua đó nó nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ được nhiều khách hàng tin dùng. Đồng thời Bảo vệ Ngày & Đêm đã góp phần tạo dựng thương hiệu uy tín cho ngành bảo vệ trong bối cảnh có nhiều cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp như hiện nay.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.