QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty phí dịch vụ bảo vệ hàng tháng như thỏa thuận trong Hợp đồng.

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty

Khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng của công ty để giao dịch và thanh toán cho nhân viên công ty. Công ty sẽ xuất đầy đủ các giấy tờ hợp pháp cho khách hàng.

Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Hình thức thanh toán này được áp dụng phổ biến và thường xuyên. Khách hàng thực hiện thanh toán chuyển khoản theo thông tin trong Hợp đồng đã cung cấp. Công ty sẽ xuất đầy đủ các giấy tờ hợp pháp cho khách hàng.

Thanh toán tại địa chỉ khách hàng

Hình thức thanh toán này áp dụng cho các dịch vụ không thường xuyên, đột xuất. Công ty sẽ cung cấp dịch vụ tận nơi cho khách hàng.