QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

Các tổ chức kinh doanh đều tuân theo một quy trình riêng để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động của họ. Với các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, việc cung cấp một quy trình bảo vệ chuyên nghiệp đến cho khách hàng là vô cùng cần thiết.

Việc thực hiện một quy trình làm việc chuyên nghiệp giúp tăng cường niềm tin của khách hàng đối với công ty bảo vệ. Các bước thực hiện được sắp xếp một cách cụ thể và có tính chi tiết cao sẽ đảm bảo phương án bảo vệ an toàn và hiệu quả cho khách hàng.

quy trình cung cấp dịch vụ bảo vệ của công ty Bảo vệ Ngày và Đêm
Quy trình cung cấp dịch vụ bảo vệ

1. NHẬN YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ BẢO VỆ

Tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu, trao đổi để nắm được các thông tin cụ thể về: Mô hình kinh doanh, khu vực hoạt động, yêu cầu về nhân viên bảo vệ, thời gian cần bảo vệ, các yêu cầu đặc biệt khác nếu có.

2. KHẢO SÁT MỤC TIÊU

Khi có sự đồng ý của khách hàng, Phòng Nghiệp vụ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm sẽ tiến hành khảo sát thực tế “mục tiêu cần bảo vệ” để đánh giá tình hình an ninh khu vực và đưa ra cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro.

3. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CHI TIẾT & LẬP BẢNG BÁO GIÁ

Sau khi khảo sát mục tiêu, Phòng Nghiệp vụ sẽ xây dựng phương án bảo vệ chi tiết, đề xuất số lượng bảo vệ cần thiết tại các vị trí phù hợp. Lập bảng báo giá dịch vụ gửi khách hàng.

4. THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên tiến hành thương thảo các điều khoản trong hợp đồng và đi đến thống nhất cuối cùng để ký kết hợp đồng.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các phòng ban tổ chức thực hiện theo chuyên môn: Tuyển chọn bảo vệ phù hợp với yêu cầu, tổ chức đào tạo huấn luyện nhân viên, gửi danh sách lý lịch nhân viên bảo vệ và các giấy tờ chứng chỉ liên quan đến khách hàng.

6. TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG BẢO VỆ

Triển khai lực lượng bảo vệ đến với mục tiêu theo đúng thời gian yêu cầu và các điều khoản trong hợp đồng.

7. GIÁM SÁT & CAM KẾT BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG

Kiểm soát chất lượng 24/7. Luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến khách hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo đem đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa.