Diễn tập phương án thoát nạn và sơ cấp cứu tại mục tiêu bảo vệ

Ngày 15/05/2020, Bảo vệ Ngày & Đêm phối hợp diễn tập phương án thoát nạn và sơ cấp cứu đã diễn ra tại mục tiêu bảo vệ Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm & Bánh kẹo Phạm Nguyên

Một tình huống giả định

Đây hoạt động tăng cường huấn luyện, hạn chế tối rủi ro tại các mục tiêu bảo vệ do Bảo vệ Ngày & Đêm áp dụng trong chương trình huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, phối hợp với đơn vị chủ quản thực hiện.

Các tình huống giả định được Phòng nghiệp vụ Bảo vệ Ngày & Đêm xây dựng chi tiết, cụ thể và phù hợp với địa hình thực tế của mỗi mục tiêu bảo vệ. Không chỉ áp dụng trong các hoạt động nghiệp vụ của loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, hoạt động này còn giúp Doanh nghiệp (là đơn vị chủ quản) chủ động thực hiện nghiêm Thông tư 19/2016/TT-BYT về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động quy định Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

Thực hành hỗ trợ hô hấp trong cứu nạn

Trong đó lực lượng sơ cứu, cấp cứu gồm: Người lao động được người sử dụng lao động phân công tham gia lực lượng sơ cứu. Việc phân công người lao động tham gia lực lượng sơ cứu phải đáp ứng các tiêu chí: Có đủ sức khỏe và tình nguyện tham gia các hoạt động sơ cứu, cấp cứu; Có thể có mặt sớm nhất tại vị trí xảy ra tai nạn lao động để hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu trong thời gian làm việc; Được huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu theo hướng dẫn Thông tư 19/2016/TT-BYT.

Ngoài ra Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu; Bảo đảm mỗi ca làm việc hoặc nhóm làm việc lưu động phải có người hoặc lực lượng chịu trách nhiệm sơ cứu, cấp cứu.

Bảo vệ Ngày & Đêm – Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là doanh nghiệp được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên uy tín và giá trị của thương hiệu bảo vệ Ngày & Đêm được khách hàng luôn tin tưởng, chọn làm đối tác về dịch vụ an ninh, an toàn khu vực.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.