Quy Trình Bảo Vệ Nhà Máy Chuyên Nghiệp Nhất 2023

Để nhà máy, xí nghiệp được an toàn, cần có đội bảo vệ chuyên nghiệp và hoạt động theo một quy trình chuẩn. Cùng Bảo vệ Ngày & Đêm tìm hiểu thêm về nhiệm vụ của từng vị trí nhân viên bảo vệ nhà máy, xí nghiệp trong bài viết sau đây!

1. Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ nhà máy, xí nghiệp 

Tại nhà máy, xí nghiệp, nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ như sau:

 • Tham gia tất cả các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp theo quy định
 • Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các phương án bảo vệ nhà máy, xí nghiệp
 • Tiếp nhận và nắm vững quyền hạn, nghĩa vụ, trách nghiệm của người làm bảo vệ
 • Nắm đầy đủ các quy định, nội quy và quy trình bảo vệ nhà máy làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp
 • Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật về hoạt động bảo vệ và từ công ty bảo vệ
 • Mặc đồng phục theo quy định, chuẩn bị dụng cụ bảo hộ và đồ dùng bảo vệ cần thiết
 • Báo cáo, bàn giao công việc, giao ca đúng giờ mỗi ngày, quy trình bảo vệ nhà máy theo quy định
 • Dũng cảm, cầu thị và trung thực trong suốt thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ
 • Bảo vệ an toàn cho tính mạng con người và tài sản tại các xí nghiệp, nhà máy
 • Duy trì sự ổn định về an ninh, trật tự tại nhà máy, xí nghiệp
Phân chia công việc trong quy trình bảo vệ nhà máy, xí nghiệp 
Phân chia nhiều vị trí khác nhau trong quy trình bảo vệ nhà máy, xí nghiệp

2. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy, xí nghiệp tại vị trí làm việc 

2.1. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy tại vị trí cổng chính

Nhân viên bảo vệ được phân công tại vị trí cổng chính cần thực hiện những nhiệm vụ sau trong suốt ca trực, bao gồm:

 • Trực 24/24 tại vị trí cổng chính của nhà máy theo lịch đã được phân công
 • Duy trì và đảm bảo trật tự, an ninh tại toàn bộ khu vực cổng chính của nhà máy xí nghiệp
 • Thực hiện điều tiết các hoạt động giao thông của công nhân ngay trước cổng, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi
 • Dịch vụ bảo vệ nhà máy kiểm soát việc đóng mở cổng xí nghiệp, chỉ mở cho người và phương tiện có đủ điều kiện ra vào nhà máy theo quy định
 • Kiểm soát luồng người và phương tiện vào/ra nhà máy theo quy định
 • Kiểm soát những thiết bị, tài sản nhà máy được đưa qua cổng chính dựa theo quy định, quy trình bảo vệ nhà máy của xí nghiệp
 • Nhận và lưu bưu kiện, bưu phẩm của cán bộ văn phòng nhà máy, xí nghiệp theo quy định
 • Dịch vụ bảo vệ nhà máy tiếp nhận các cuộc gọi từ tổng đài điện thoại, nối máy đến các bộ phận, phòng ban,… trong nhà máy
 • Theo dõi camera đặt trong phòng bảo vệ để giám sát các hoạt động của nhà máy, phát hiện các dấu hiệu bất thường kịp thời
 • Nhận hồ sơ xin việc của ứng viên gửi đến nhà máy, xí nghiệp và bàn giao lại phòng tuyển dụng
 • Quản lý và ghi chép sổ sách theo quy định để không thất thoát tài sản
 • Báo cáo định kỳ hàng ngày, tuần, tháng hoặc đột xuất lên cấp quản lý
 • Phối hợp nhịp nhàng với các bảo vệ nhà máy khác trong xí nghiệp để đảm bảo an ninh chung
Mỗi vị trí bảo vệ nhà máy sẽ có những nhiệm vụ riêng 
Mỗi nhân viên trong dịch vụ bảo vệ nhà máy sẽ có nhiệm vụ khác nhau

2.2. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy tại vị trí xuất nhập hàng hóa 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy được phân công trực tại vị trí xuất nhập hàng hóa thì công việc của bảo vệ là gì:

 • Đảm bảo thời gian các ca trực tại vị trí xuất nhập hàng hóa theo lịch đã được phân công
 • Duy trì trật tự và an ninh chung tại khu vực này
 • Ra hiệu lệnh sắp xếp thứ tự xe nhập hàng, xe của này cung cấp,… để sắp xếp theo thứ tự nhất định
 • Phối hợp với bảo vệ nhà máy tại cổng chính để điều tiết xe vào khu giao – nhận hàng nhanh chóng
 • Dựa theo hồ sơ chứng từ có đủ mộc, chữ ký từ nhà máy để giám sát việc xuất hàng
 • Kiểm tra hàng hóa và đối chiếu với phiếu xuất hàng về số lượng hàng xuất khỏi kho, chủng loại và quy cách
 • Sau khi đơn hàng xuất xong, đóng cửa kho theo quy định
 • Tại vị trí xuất – nhập hàng của nhà máy, xí nghiệp, bảo vệ thực hiện giám sát cẩn thận
 • Kiểm tra tình trạng hàng hóa bao gồm hình dạng, đóng gói, nhiệt độ,… theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp
 • Kiểm tra và đối chiếu số lượng, chủng loại của hàng hóa thực tế và thông tin trên phiếu giao hàng
 • Trách nhiệm đảm bảo hàng hóa nhập vào được lưu trữ trong kho theo đúng quy định
 • Phối hợp cùng bảo vệ ở vị trí cổng chính để kiểm soát hoạt động của xe giao hàng
 • Báo cáo đầy đủ về hoạt động xuất hàng, nhập hàng trong ca trực cho cấp quản lý

2.3. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy tại vị trí tuần tra 

Nhân viên bảo vệ nhà máy được phân công tại vị trí tuần tra cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện tuần và tra kiểm soát nhà máy theo lịch đã được phân công
 • Tiến hành tuần tra theo lịch trình đã được lên sẵn một cách tuần tự, đi từ điểm đầu đến điểm cuối, dùng máy tuần tra
 • Kiểm tra và thống kê đầy đủ tài thiết bị, tài sản theo danh sách đã được cung cấp, kịp thời phát hiện hư hỏng, thất thoát
 • Kiểm tra cẩn thận các điểm khuất, khu hàng rào bị hư hỏng, vị trí điểm mù camera, vị trí không có đèn,… đề phòng kẻ gian xâm nhập vào nhà máy trộm cắp
 • Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật, PCCC,… xem có hoạt động tốt hay không, kịp thời phát hiện hết hạn, hư hỏng hoặc chập cháy
 • Phối hợp với quy trình bảo vệ nhà máy các vị trí khác trong nhà xí nghiệp khi xuất hiện vấn đề khả nghi về an ninh, an toàn tại nhà máy, xí nghiệp
 • Điều tiết giao thông nội bộ bằng cách hướng dẫn, chỉ dẫn cho người và phương tiện đi lại trong nhà máy, xí nghiệp
 • Khi được yêu cầu, bảo vệ thay các vị trí cố định khác trong ca làm việc
 • Hỗ trợ bảo vệ cổng chính vào giờ cao điểm, đặc biệt là giờ vào ca và tan ca

2.4. Nhiệm vụ của bảo vệ nhà máy tại vị trí cửa xưởng sản xuất 

Nhân viên bảo vệ nhà máy được phân công tại vị trí xưởng sản xuất cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Trực ca theo lịch đã phân công tại đúng vị trí cửa phân xưởng nhà máy
 • Đảm bảo an toàn, an ninh cho khu vực cửa phân xưởng
 • Kiểm soát ra vào của công nhân trong xưởng, đảm bảo công nhân không mang theo bất kỳ linh kiện, sản phẩm nào ra ngoài
 • Kiểm tra công nhân vào phân xưởng phải mặc đúng đồng phục và đồ bảo hộ theo quy định
 • Kiểm soát thời gian công nhân xin phép ra ngoài trong giờ làm
Bảo vệ nhà máy Ngày & Đêm thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ của mình
Thực hiện tốt nhiệm vụ của từng vị trí được giao

2.5. Nhiệm vụ của ca trưởng ca bảo vệ nhà máy

Nhiệm vụ của ca trưởng bảo vệ nhà máy chia thành 3 mốc thời gian chính:

Đầu ca trực: 

 • Có mặt trước 30 phút và tiếp nhận danh sách bảo vệ ca trực từ chỉ huy trưởng
 • Tiến hành phân công vị trí trực cho từng nhân sự
 • Tiếp nhận bàn giao công việc từ trưởng ca trước
 • Tiếp nhận chỉ đạo công việc trong ngày từ chỉ huy trưởng
 • Tập hợp nhân sự trong ca trực
 • Thông tin đầy đủ về nội dung bàn giao của ca trực trước, nhiệm vụ trong ca trực hiện tại đến tất cả nhân sự

Trong ca trực:

 • Kiểm tra hoạt động của tất cả bảo vệ nhà máy, xí nghiệp tại vị trí được phân công
 • Tuần tra, đôn đốc, hỗ trợ và đào tạo bảo vệ tại từng vị trí trực
 • Tiến hành các công việc mà trưởng ca trực trước bàn giao
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin từ các vị trí bảo vệ khác, lập biên bản, báo cáo lên cấp chỉ huy hoặc xin ý kiến chỉ đạo
 • Theo dõi camera thường xuyên để giám sát các hoạt động nhà máy
 • Kiểm tra hệ thống an toàn, an ninh, kỹ thuật bảo vệ nhà máy có hoạt động ổn định hay không
 • Tổng hợp lại toàn bộ diễn biến ca trực, sự việc, sự cố (nếu có)
 • Lập báo cáo ca trực

Kết thúc ca trực:

 • Bàn giao ca trực cho ca trưởng sau, bao gồm các công cụ, dụng cụ cần thiết
 • Báo cáo lên chỉ huy trưởng về diễn biến ca trực và những các công việc cần đề xuất (nếu có)

2.6. Vai trò, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ nhà máy 

2.6.1 Chức năng của chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy 

Khi đảm nhận vị trí chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy, bạn cần có trách nhiệm:

 • Đại diện cho công ty bảo vệ làm việc tại xí nghiệp, nhà máy
 • Quản lý trực tiếp đội ngũ bảo vệ của công ty đang làm việc tại nhà máy
 • Lên kế hoạch và triển khai hoạt động bảo vệ nhà máy theo hợp đồng
 • Xây dựng mối quan hệ và phối hợp với cơ quan hữu trách tại địa phương
 • Quản lý công cụ, dụng cụ hỗ trợ của công ty bảo vệ tại nhà máy
Đội trưởng đội bảo vệ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng 
Đội trưởng đội bảo vệ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng

2.6.2 Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy 

Ở vị trí chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy, bạn cần thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

 • Tiếp nhận tổng số nhân sự bảo vệ mà công ty điều động xuống
 • Bố trí nơi ở  và chăm lo đời sống cho nhân viên bảo vệ (nếu cần)
 • Hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên mới
 • Đào tạo, tập huấn để nâng cao kỹ năng cho nhân viên trong quy trình bảo vệ nhà máy
 • Phổ biến quy định và quy trình bảo vệ nhà máy xí nghiệp cho bảo vệ mới
 • Xây dựng quy trình làm việc khoa học dựa trên yêu cầu của đại diện chủ quản và phương án bảo vệ, hướng dẫn cho nhân viên bảo vệ
 • Lên ca và lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại từng vị trí trong nhà máy
 • Kiểm tra, đánh giá, động viên nhân viên bảo vệ dưới quyền quản lý
 • Đảm bảo hoạt động bảo vệ nhà máy 24/24, kịp thời có mặt tại mục tiêu khi xảy ra bất thường
 • Nhận báo cáo từ ca trưởng và nhân viên bảo vệ về sự việc xảy ra trong ca trực
 • Tiến hành xử lý các vụ việc liên quan trong thẩm quyền cho phép
 • Đào tạo, tập huấn, diễn tập định kỳ cho nhân viên bảo vệ
 • Báo cáo hoạt động bảo vệ hàng ngày theo quy định
 • Báo cáo cho cơ quan hữu trách tại địa phương về hoạt động bảo vệ tại nhà máy, xí nghiệp
 • Báo cáo lên công ty bảo vệ nhà máy về hình hình hoạt động, đề xuất bổ sung nhân sự hoặc dụng cụ cần thiết
 • Lập kế hoạch công việc trong tháng, xin xác nhận từ nhà máy để gửi về công ty bảo vệ làm hồ sơ thanh toán
 • Chấm công và tổng hợp bảng công của nhân viên, nộp về công ty để tính lương
 • Tuyển dụng nhân sự để phòng trường hợp thiếu nhân lực trong quá trình hoạt động

2.6.3 Quyền hạn của chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy 

Khi làm việc ở vị trí chỉ huy trưởng/ đội trưởng đội bảo vệ, bạn cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Điều hành đội ngũ bảo vệ tại nhà máy, xí nghiệp
 • Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ bảo vệ tại cấp quản lý
 • Đình chỉ và lập biên bản nhân viên 1 ngày nếu vi phạm quy định
 • Cho nhân viên nghỉ dưới 3 ngày nếu sắp xếp được nhân sự
 • Đề xuất khen thưởng bảo vệ đạt thành tích tốt trong quá trình làm việc
 • Kiến nghị kỷ luật bảo vệ vi phạm nội quy trong quy trình bảo vệ nhà máy
 • Từ chối tiếp nhận bảo vệ nhiều lần vi phạm, hồ sơ không đạt yêu cầu hoặc không có đủ năng lực thực hiện công việc
 • Tiến cử nhân sự ứng tuyển quản lý, ca trưởng trong thời gian công ty tuyển dụng

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà máy, khu công nghiệp uy tín, an toàn – Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm

3.1 Giới thiệu về các dịch vụ bảo vệ nhà máy mà Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp

Hiện nay, công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp các dịch vụ bảo vệ sau:

 • Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao
 • Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định
 • Dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp
 • Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động
 • Dịch vụ bảo vệ sự kiện
 • Dịch vụ bảo vệ yếu nhân – VIP

3.2 Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm mang đến những lợi ích thiết thực cho khách hàng bằng cách:

 • Trang bị đầy đủ thiết bị an ninh hiện đại, giúp đảm bảo sự an toàn tối đa cho khách hàng.
 • Cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo vệ, đáp ứng tốt mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng.
 • Giải quyết nhanh gọn vấn đề khẩn cấp, giảm tối đa thiệt hại cho khách hàng và xã hội.
 • Sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và SA 8000 vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ
 • Giá cả minh bạch và hợp lý
Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo vệ chất lượng 
Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo vệ chất lượng

3.3 Tại sao nên chọn dịch vụ bảo vệ nhà máy của chúng tôi?

 • Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được xây dựng với tác phong chuyên nghiệp, sáng lập bởi các cựu sĩ quan quân đội và công an nhiều năm kinh nghiệm trong an ninh
 • Hoạt động với phương châm “Bảo vệ ngày đêm – Ngày đêm an toàn”, có hơn 6.000 nhân viên bảo vệ với nghiệp vụ tinh thông, là đối tác uy tín của hơn 2.000 khách hàng trên toàn quốc
 • Công ty còn được phép tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và được Bộ Công An sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

3.4 Kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ bảo vệ của chúng tôi

 • Đội ngũ lãnh đạo, vận hành là các cán bộ Chỉ huy gương mẫu với nhiều năm kinh nghiệm
 • Lực lượng bảo vệ được xét tuyển nghiêm ngặt và huấn luyện kỹ càng về nghiệp vụ và cả phẩm chất

3.5 Cam kết về chất lượng dịch vụ

Bảo vệ Ngày & Đêm cam kết mang đến chất lượng dịch vụ uy tín, bảo vệ tốt tính mạng con người và tài sản. Mang lại giá trị cho khách hàng tin tưởng và sử dụng vụ.

3.6 Những nhận xét hài lòng từ khách hàng

Suốt 20 năm hoạt động, công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng sử dụng dịch vụ, cụ thể:

Nhà máy Cholimex Foods: “Nhân viên bảo vệ của công ty làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn giỏi và đặc biệt là khả năng xử lý tình huống rất tốt. Mọi yêu cầu về bảo đảm an ninh, an toàn của nhà máy đều được thực hiện tốt”.

Triển khai hoạt động trong quy trình bảo vệ nhà máy tại Cholimex Foods
Nhân viên bảo vệ Ngày & Đêm triển khai hoạt động tại Cholimex Foods

Nhà máy Fresco Foods: “Chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng lực lượng bảo vệ của Ngày & Đêm. Nhân viên làm việc nhiệt tình và được huấn luyện đủ các kỹ năng bảo vệ nhà máy, xử lý vấn đề. Đặc biệt, giá cả dịch vụ cũng rất hợp lý”.

Nhà máy Abbott: “Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động nên Bảo vệ Ngày & Đêm đưa ra các giải pháp bảo đảm an toàn thiết thực, phù hợp với mục tiêu là bảo vệ hoạt động của nhà máy. Đến nay, đôi bên đã hợp tác lâu năm và đạt được nhiều kết quả như ý”.

Mỗi nhân viên bảo vệ của Ngày & Đêm đều có tác phong làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu  
Tác phong làm việc nghiêm túc và hiệu quả

Nhà máy Pepsico Suntory: “Mỗi nhân viên bảo vệ của Ngày & Đêm đều có tác phong chỉn chu, sức khỏe tốt, xử lý tình huống linh hoạt và đúng giờ, làm việc rất trách nhiệm”.

Nhà máy CADIVI: “Bảo vệ Ngày & Đêm mang đến nhiều giải pháp bảo vệ giúp chúng tôi chọn được những gói phù hợp nhu cầu. Bên cạnh yếu tố chất lượng thì giá cả và sự chuyên nghiệp là yếu tố mà chúng tôi đánh giá rất cao”.

Nhà máy VINAMILK Đà Nẵng: “Từ lần đầu tiên hợp tác, chúng tôi đã đánh giá cao quy trình làm việc bài bản của Ngày & Đêm. Đội ngũ lãnh đạo giỏi, uy tín, đội ngũ nhân viên nghiệp vụ cao, tâm huyết và luôn đúng giờ”.

Hiện nay, Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp lượng lực bảo vệ chuyên nghiệp cho các đối tác lớn nhỏ như Siêu thị điện máy – Nội thất chợ lớn, Văn phòng PepsiCo, Ngân hàng Nam Á Bank, Tòa nhà Bảo Việt, Bảo hiểm Manulife, Bệnh viện thẩm mỹ JW, Rolex,…

3.7 Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM 

 • SĐT: (028) 225 35 426/ 225 35 427
 • Fax: (028) 22 53 64 26
 • Email: nds.hcm@nightdaysecurity.com
 • Website: baovengayvadem.com | nightdaysecurity.com
 • Địa chỉ: Số 7 Đường 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

~0o0~~ 

Tham khảo thêm các bài viết bảo vệ khác của chúng tôi tại đây:

Bảo vệ công trường Bảo vệ tòa nhà văn phòng

Bảo vệ tòa nhà chung cư

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.