Xây dựng mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cho bảo vệ mới nhất 2023

Để xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, bạn cần biết cách xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy chuẩn chỉnh. Trong bài viết dưới đây, Bảo vệ Ngày và Đêm sẽ giới thiệu các mẫu phương án phòng, chữa cháy mới nhất cũng như trình tự phê duyệt hồ sơ đầy đủ. Tù đó xây dựng một phương án hiệu quả nhất cho cơ sở kinh doanh!

1. Xây dựng Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy gồm những gì?

Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy bao gồm: Mẫu phương án, Nội dung phương án và Hồ sơ đề nghị duyệt phương án.

1.1. Mẫu phương án

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, hiện nay có 2 mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể, bao gồm:

 • Mẫu Phương án phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở (Biểu mẫu số PC17)
 • Mẫu Phương án phòng cháy chữa cháy của cơ quan Công an (Biểu Mẫu số PC18)

Tùy vào phương án bạn lựa chọn mà sẽ có biểu mẫu tương ứng phù hợp. Trong đó, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở sẽ sử dụng biểu mẫu PC 17, còn xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho cơ quan Công an sẽ sử dụng biểu mẫu PC 18.

Dưới đây là 2 mẫu phương án phòng cháy chữa cháy mới nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo.

Biểu mẫu PC17 mới nhất 2023

Biểu mẫu PC18 mới nhất tại đây

1.2. Nội dung phương án PCCC cho bảo vệ

Để xây dựng một phương án phòng cháy chữa cháy đầy đủ và chuẩn chỉnh cần có đầy đủ các nội dung cơ bản và yêu cầu như sau:

 • Trình bày được các đặc điểm của các chất gây độc, chất gây cháy nổ, cũng như những điều kiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của đội ngũ bảo vệ.
 • Đưa ra tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra, cũng như một số trường hợp phổ biến đặc trưng. Dự đoán về khả năng phát triển của đám cháy theo mức độ cụ thể.
 • Lên kế hoạch cụ thể để huy động các lực lượng bảo vệ, phương tiện tổ chức chỉ huy, những biện pháp kỹ thuật cần sử dụng, chiến thuật phòng cháy chữa cháy và những công việc cần thực hiện trong mỗi giai đoạn của trận hỏa hoạn.
 • Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cần được điều chỉnh và bổ sung kịp thời. Sau đó, phải được thẩm quyền phê duyệt lại nếu có những biến đổi lớn liên quan đến tính chất, quy mô và đặc điểm của vụ hỏa hoạn, độc, cháy nổ. Đồng thời, xem xét và cân nhắc đến các điều kiện để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

1.3. Hồ sơ đề nghị duyệt phương án

Hồ sơ đề nghị duyệt và cấp giấy phép cho phương án phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở được quy định tại Phụ lục III, Nghị định số Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Đơn đề nghị duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở (Biểu mẫu số PC19)

Biểu mẫu PC19 – 2023

 • 2 bản phương án phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở đã được đóng dấu hoặc ký tên bởi người lên kế hoạch hoặc có trách nhiệm tổ chức.
Hồ sơ phê duyệt phương án phòng, chữa cháy
Phải có chữ ký đóng dấu của người lên kế hoạch phòng cháy chữa cháy

2. Trình tự phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy

Thủ tục phê duyệt quá trình xây dựng phương án phòng cháy bao gồm 3 bước cụ thể. Người chịu trách nhiệm lên phương án cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật:

Bước 1: Người làm đơn nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 của Điều này cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng một trong các hình thức sau:

Trình tự nộp hồ sơ được người làm đơn thông qua 3 hình thức:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
 • Nộp hồ sơ online qua Cổng Dịch vụ công quốc gia của các cấp có thẩm quyền (trong trường hợp các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật của nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan).
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính viễn thông, thuê dịch vụ tương ứng hoặc ủy quyền theo quy định.
Thiết lập các phương án triển khai bảo vệ và phòng cháy chữa cháy
Thiết lập các phương án triển khai bảo vệ và phòng cháy chữa cháy

Bước 2: Cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định của pháp luật:

Giai đoạn sau nộp hồ sơ các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và xét duyệt:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ các tài liệu cần thiết và phù hợp với quy định tại Khoản 4 điều này thì thông tin sẽ được tiếp nhận và ghi vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến Phòng cháy chữa cháy (áp dụng mẫu PC03).
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu cần thiết hoặc chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều này thì người làm đơn sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Sau đó, thông tin sẽ được ghi vào phiếu hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về công tác phòng chống cháy nổ (áp dụng mẫu PC04).

Bước 3: Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho người làm đơn

Hồ sơ được nộp qua hình thức nào thì sẽ giải quyết thông qua hình thức đó:

 • Nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền thì cán bộ có trách nhiệm phải giao trực tiếp một bản đơn tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy (hoặc phiếu hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về công tác phòng chống cháy nổ).
 • Nếu hồ sơ được nộp online qua Cổng Dịch vụ công của các cấp có thẩm quyền thì cán bộ tiếp nhận sẽ gửi thông báo qua email hoặc tin nhắn điện thoại về việc đã tiếp nhận hoặc hướng dẫn điều chỉnh cho người đã nộp hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ được nộp qua dịch vụ bưu chính công hoặc thuê các dịch vụ của doanh nghiệp tương ứng, ủy quyền theo quy định thì cán bộ tiếp nhận cần gửi một bản đơn tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy hoặc phiếu hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về công tác phòng chống cháy nổ cho người làm hồ sơ trước đó, đồng thời lưu lại 1 bản.

Lưu ý: Nếu có người được ủy quyền đến nộp hồ sơ thì phải có giấy giới thiệu hoặc giấy chứng nhận, đồng thời chứng minh danh tính thông qua CCCD/CMND/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn biết được cách xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy qua mẫu phương án và trình tự phê duyệt đơn xin cấp phép cũng như các hồ sơ cần chuẩn bị. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, đừng quên liên hệ ngay với Bảo Vệ Ngày và Đêm để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.