Bảo vệ sự kiện khánh thành nhà máy Gain Lucky Vietnam

Ngày 24/11/2015 Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm – Chi nhánh Tây Ninh tổ chức bảo vệ Lễ khánh thành nhà máy tại Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam).

        Chi nhánh Tây Ninh bảo vệ Nhà máy Gian Lucky Vietnam
        Ngày 24/11/2015 Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm – Chi nhánh Tây Ninh tổ chức bảo vệ Lễ khánh thành nhà máy tại Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam).


 
        Công ty TNHH Gian Lucky (Vietnam)  là doanh nghiệp chuyên về Dệt Nhuộm May các loại vải cao cấp, bao gồm các công đoạn từ dệt vải, nhuộm hoàn tất, in hoa, thêu hoa và may mặc. Công ty là doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư gần 100 triệu USD, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Phước Đông tỉnh Tây Ninh.
 

        Bảo vệ Ngày & Đêm – Chi nhánh Tây Ninh là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được Gain Lucky (Vietnam) chọn là nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu đặt nên móng xây dựng nhà máy, được khách hang đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và phong cách giao tiếp.
Tin hoạt động tại Chi nhánh bảo vệ Ngày&Đêm tại Tây Ninh:
Chi nhánh Tây Ninh chấn chỉnh tác phong điều lệnh
Bảo vệ Ngày & Đêm: Kết nạp Đảng viên mới
Cup truyền thống Bảo vệ Ngày & Đêm thành công tốt đẹp
 
Yphong – Truyền thông Bảo vệ Ngày & Đêm
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.