Đoàn Thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm với Phong trào đoàn gắn kết với hiệu quả dịch vụ bảo vệ

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã đạt được một số thành tích với những hoạt động đoàn phong phú, đa dạng, có trọng tâm, gắn kết đóng góp vào sự phát triển bền

Với phong trào đoàn gắn kết với hiệu quả dịch vụ bảo vệ
        Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã đạt được một số thành tích với những hoạt động đoàn phong phú, đa dạng, có trọng tâm, gắn kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của Bảo vệ Ngày & Đêm.
 
Đàn thanh niên Coogn ty Bảo vệ Ngày & Đêm cùng Ban công nhân lao động
quận đoàn Tân Bình, thăm mẹ Việt Nam anh Hùng
        Tính từ đâu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, mang tính hiệu quả, đi vào chiều sâu.
Các phong trào Thanh niên tình nguyện, ngày hội hiến máu tình nguyện, tham gia các chương trình ngày hội công nhân, kỳ nghỉ hồng do Quận Đoàn, Liên Đoàn lao động quận Tân Bình phát động đã được Đoàn Thanh niên hưởng ứng nhiệt tình
Không chỉ tổ chức các hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công ty bảo vệ Ngày & Đêm còn tổ chức các hoạt động văn thể mỹ để tạo phong trào, tăng sự gắn kết trong hoạt động đoàn giữa các Chi nhánh. Theo đó, các giải bóng đá mini, hội thi Karaoke đã được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo Đoàn viên thanh niên trong công ty.

Hội thi Karaoke thu hút được đông đảo ĐVTV tham gia
Để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, Đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến các quy định của công ty trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức tư cách của người vệ sĩ – bảo vệ chuyên nghiệp.
        Trong thời gian tới, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đề ra nhiệm vụ chủ yếu là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đoàn viên thanh niên trong thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các mục tiêu; tích cực giáo dục lối sống, nếp sống văn minh, tác phong công nghiệp và văn hóa công sở cho đoàn viên thanh niên, tiếp tục duy trì hình ảnh “Người việ sĩ đẹp và thân thiện”; góp phần đẩy mạnh thi đua, phát hiện các nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt…
Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tổ chức các hoạt động cụ thể trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển của Coogn ty Bảo vệ Ngày & Đêm

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.