Chi đoàn Công ty với chương trình

Trong những năm qua, Chi Đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã có những đóng góp hết sức tích cực cùng với sự phát triển chung của đơn vị; là một phần quan trọng tạo ra sự phát triển ổn định và góp phần tạo dựng thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm.

Với vai trò của mình, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước tới các đoàn viên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, chủ động đề xuất lãnh đạo Công ty các nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như kỳ nghỉ hồng, chương trình bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho Đoàn viên, xây dựng hình ảnh người vệ sĩ đẹp và thân thiện…

Một buổi rèn luyện kỹ năng giao tiếp do Chi đoàn Công ty tổ chức tại KCN Long Hậu
Chi đoàn đã chủ động huy động nguồn lực, vận động đoàn viên tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo nhu cầu cho thanh niên và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức hiến máu tình nguyện, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Đặc biệt, Chi đoàn đã chủ động tổ chức các phong trào sáng tạo trẻ, sáng kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về nghiệp vụ bảo vệ, góp phần ổn định cho đơn vị.
Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được Chi đoàn thường xuyên tổ chức, tạo sân chơi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Trong đó, hoạt động tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa thông qua hoạt động văn nghệ đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Đoàn viên thanh niên, tham gia các hoạt động do Chi đoàn tổ chức
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác đoàn kết, tập hợp và phát triển Đoàn vẫn đang gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu về phát huy sức mạnh của lực lượng lao động trẻ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các hoạt động do Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong công ty còn ít, nội dung, hình thức chưa thật sự hấp dẫn một phần do tính chất đặc thù của Công ty, mặt khác do còn thiếu sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên trong công ty.

Kỹ năng giao tiếp – Một trong những yếu tố
làm nên sự thành công của Đoàn viên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm
Xác định được nhiệm vụ trọng tâm của mình, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa –  Bí thư Chi đoàn cho biết: Chi đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia sinh hoạt Đoàn, tích cực giới thiệu về tổ chức, vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp… Đặc biệt gắn hoạt động với triển khai các phong trào thi đua ca trực an toàn, vọng gác thanh niên điển hình, thực hiện phong trào Đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, hiệu quả và an toàn. Đồng thời chấp hành kỷ luật lao động, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động.
Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm – Truyền thông ndsvietnam, thực hiện

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.