Chi bộ Chi nhánh Mỹ Phước, Bình Dương tổ chức đại hội

Ngày 09/02/2015, Chi bộ Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Trương Quang Sàng – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ chủ chốt và các đồng chí cảm tình đảng tham dự

      Ngày 09/02/2015, Chi bộ Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Trương Quang Sàng – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ chủ chốt và các đồng chí cảm tình đảng tham dự.
 

Đồng chí Trương Quang Sàng – Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết nhiệm ký 2013 – 2015
 
      Báo cáo chính trị của Chi Bộ nhiệm kỳ 2013-2015 tại Đại hội tổng kết những kết quả đạt được trong công tác về tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đã kết nạp 02 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng nâng số Đảng viên trong chi Bộ hiện có là 5 đồng chí; Giới thiệu 10 đồng chí tham gia học lớp nhận thức về Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ được quan tâm góp phần xây dựng đơn vị hoạt động có hiệu quả, từng bước ổn định và phát triển vững mạnh; cán bộ có kỷ luật, có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh và ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

      Chi Bộ hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015: Triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú; khắc phục khuyết điểm của Chi bộ và cá nhân Đảng viên sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

Đại hội đã dành thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ mới, trong đó có các ý kiến chân thành sâu sắc và đầy tâm huyết của các đồng chí Đảng viên về vai trò của Chi bộ đối với công tác lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, công tác phát triển đảng viên mới nhằm củng cố, xây dựng chi bộ vững mạnh.

       Đại hội đã bầu đồng chí Trương Quang Sàng – Giám đốc Chi nhánh giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ mới; biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

 

Công tác khen thưởng Đảng viên tại đại hội
 
       Đồng chí Trương Quang Sàng – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới phát biểu ý kiến, trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm và hứa quyết tâm lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ tới tập trung xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại, khó khăn, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trở thành hiện thực.

       Nhân dịp này, đồng chí Trương Quang Sàng – Bí Thư Chi bộ đã tặng giấp khen cho các Đảng viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua./.
 
                                                                                  (Tin, bài: Hiền Trâm NDS Mỹ Phước, Bình Dương) – Công ty dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.