Kiểm tra giám sát chất lượng bảo vệ tại NDS Mỹ Phước, Bình Dương

​Thực hiện kế hoạch về chấn chỉnh tác phong điều lệnh, ngày 20/08/2016 Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương đã có buổi kiểm tra, giám sát mục tiêu POLYME ASIA họp nhân viên nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy trình…
      Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương
      Thực hiện kế hoạch về chấn chỉnh tác phong điều lệnh, ngày 20/08/2016 Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương đã có buổi kiểm tra, giám sát mục tiêu POLYME ASIA họp nhân viên nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ, chấp hành tốt tác phong điều lệnh trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trương Quang Sàng – Giám đốc Chi nhánh Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, kiểm tra mục tiêu
     
     Nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra nhằm ổn định chất lượng dịch vụ bảo vệ, căn cứ theo qui định, theo đó nội dung của việc giám sát là: Kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các chức danh Đội trưởng, chỉ huy trưởng mục tiêu, ca trưởng và chế độ báo cáo của Trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ với Ban giám đốc.
      Qua công tác kiểm tra nếu phát hiện những sai phạm, điểm chưa hợp lý trong công tác bảo vệ và phương án bảo vệ sẽ lập báo cáo đề xuất xử lý, thay đổi, điểu chỉnh cho hợp lý.
      Khi phát hiện nhân viên tại mục tiêu (từ cấp chỉ huy trưởng mục tiêu trở xuống) vi phạm qui chế và nội quy công ty sẽ có quyền đình chỉ tại chỗ, lập biên bản và yêu cầu nhân viên khác tạm thời thay thế công việc đó trong 24 giờ. Sau đó báo cáo với Trưởng phòng nghiệp vụ và Ban giám đốc.
      Khi phát hiện có dấu hiện trộm cắp, thông đồng lấy cắp tài sản của Chủ quản có quyền yêu cầu mục tiêu giữ nguyên hiện trường và yêu cầu phòng nghiệp vụ hỗ trợ nhân sự để điều tra làm rõ.
      Kiểm tra tác phong, ngôn phong và đồng phục của nhân viên, mọi vi phạm sẽ lập tức lập biên bản và gửi về công ty để xử lý.
      Ban giám đốc, giao Phòng nghiệp vụ kiểm tra mục tiêu bất cứ thời gian nào, khi vào mục tiêu phải mặc đồng phục của lực lượng và có thẻ kiểm tra của công ty.
      Kiểm tra giám sát các mục tiêu bảo vệ nhằm duy trì an ninh trật tự cho mục tiêu theo phương án bảo vệ. Đây là một trong những yế tố quan trọng tạo nên uy tín của Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương.