Xuân mới, niềm tin phát triển toàn diện

Năm 2019 về những bước phát triển dịch vụ, mở rộng thị trường và duy trì quân số ổn định. Tiếp nối thành công, năm 2020 của của Bảo vệ Ngày & Đêm định hướng: Luôn đổi mới – cải tiến dịch vụ; An toàn toàn diện; Nâng cao chất lượng dịch vụ làm hài lòng khách hàng là điểm ưu tiên hàng đầu và sự khác biệt.

 

Kiểm soát tốt đăng ký khách ra vào công ty

Có mặt trên thị trường dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp gần 20 năm qua, Bảo vệ Ngày & Đêm luôn xác định lấy chất lượng làm chìa khóa cho sự thành công về hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Công ty không ngừng cải tiến quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Bảo vệ Ngày & Đêm áp dụng biện pháp chuẩn hóa chất lượng ngay từ khâu tuyển dụng đào tạo và duy trì đào tạo tại chỗ, thường xuyên huấn luyện kết hợp với các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc hội thảo. Ngoài ra Bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ, tăng cường công tác giám sát kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ, tinh gọn bộ máy quản lý, từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên… điều này đã trở thành những phương pháp tối ưu nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Giao tiếp ứng xử hài hòa trong công việc

Trong thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp luôn biến động, kéo theo tính hiệu quả kinh doanh, chính vì vậy việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cũng biến động theo. Để phù hợp trước những biến động thực tế tại các doanh nghiệp, năm 2020 Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục cải tiến, điều chỉnh phù hợp phương pháp quản lý, nâng cấp chất lượng nhằm tăng trưởng kinh doanh, vừa ổn định nhân sự và tiếp tục duy trì các hợp đồng truyền thống cũng như phát triển hợp đồng mới.

Dự báo, năm 2020 yêu cầu và mong đợi của khách hàng sẽ thay đổi không ngừng, có xu thế tăng lên dần; Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng, Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng dựa theo mô hình “Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động cải tiến”. Các biện pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, tổ chức đưa ra sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, thăm dò và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng cũng là một số biện pháp mà Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục thực hiện.

Bảo vệ Ngày & Đêm tại nhà máy Pepsico Suntory

Với Bảo vệ Ngày & Đêm, liên tục cải tiến chất lượng là để luôn đáp ứng một cách tốt nhất và làm thỏa mãn các yêu cầu khách hàng. Đây cũng là cách Bảo vệ Ngày & Đêm cải tiến chất lượng sản phẩm liên tục theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ bảo vệ để cung cấp cho thị trường.

Những thách thức còn ở phía trước, nhưng đây cũng là cơ hội để Bảo vệ Ngày & Đêm khẳng định mình, bằng ý chí và quyết tâm cao cùng với nội lực của một thương hiệu bảo vệ uy tín chất lượng về lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, tin rằng Bảo vệ Ngày & Đêm sẽ có những bước tiến lớn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.