Vai trò tuổi trẻ với sự phát triển của Bảo vệ Ngày & Đêm

Với hơn 60% trên tổng quân số của công ty, lực lượng Đoàn viên thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được xác định là lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển công ty ngày càng sâu rộng trên phạm vi cả nước.
      Bảo vệ Ngày & Đêm: Vai trò Tuổi trẻ với sự phát triển của Bảo vệ Ngày & Đêm
    Với hơn 60% trên tổng quân số của công ty, lực lượng Đoàn viên thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được xác định là lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển công ty ngày càng sâu rộng trên phạm vi cả nước. Điều đó cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của tập thể BCH Chi đoàn trong việc thực hiện nghị quyết Chi đoàn, xác định các chương trình trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị xã hội phù hợp với thực tế phong trào thanh niên hiện nay.
 

      Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mọi hoạt động, thông qua các buổi sinh hoạt, Chi đoàn trang bị kiến thức cho Đoàn viên Thanh niên về bản lĩnh chính trị, giáo dục lòng yêu nước, ý thức dân tộc, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống và pháp luật cơ bản cho Đoàn viên thanh niên học tập và noi theo.
      Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Đoàn viên, BCH Chi đoàn thực hiện chiếu phim lịch sử, truyền thống Cách mạng thông qua các buổi chào cờ đầu tuần; Qua Bản tin nội bộ, tuyên truyền sâu rộng về kiến thức pháp luật, nghị vụ bảo vệ và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Nhằm phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đoàn; đồng thời nâng cao nhận thức của người Đoàn viên trong tình hình mới, khuyến khích Đoàn viên tự rèn luyện và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí…

 

      Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi Đoàn kết hợp với Công Đoàn công ty, triển khai phong trào văn minh công sở, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện, nước hàng ngày bằng việc tắt máy lạnh 30 phút trước giờ nghỉ được duy trì đều đặn.
      Công tác văn thể mỹ cũng được Chi đoan nhiệt tình tham gia, Chi Đoàn tích cực tham gia các phòng trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi Giờ thứ 9, hát về biển đảo quê hương, giao lưu văn nghệ với Bội đội Biên phòng, tổ chức giao lưu bóng đá với Chi đoàn thanh niên Phong cảnh sát quản lý trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM, giải bóng đá mini do LĐLĐ quận Tân Bình tổ chức…
      Phong trào 5 xung kích đã được chi đoàn chủ động tổ chức và tham gia, góp phần mang lại hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ANTT, khơi dậy tinh thần tình nguyện trong ĐVTN.  Với phong trào 4 đồng hành thì đây là hình thức tập hợp thanh niên qua việc tổ chức các họat động vui chơi, giải trí lành mạnh, đáp ứng phần nào nhu cầu của thanh niên trong việc mưu sinh lập nghiệp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và nâng cao được vai trò của Đoàn là người bạn tin cậy của thanh niên công nhân, góp phần chăm lo và khơi dậy tinh thần cầu tiến của thanh niên.

 

      Chi đoàn đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng xây dựng chương trình hành động phát triển công ty, đào tạo về nghiệp vụ và phân công giao việc thử thách cho các đồng chí là đoàn viên ưu tú, đẩy mạnh việc hướng dẫn nâng cao hoạt động, nâng cao trình độ hiểu biết Chính trị của các đoàn viên, góp ý cho Đảng viên trẻ còn sinh hoạt đoàn và tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ đoàn viên ưu tú với chi uỷ nội dung xoay quanh công tác đoàn tại các đội bảo vệ, công tác xây dựng phát triển Đảng viên cho Đoàn viên ưu tú, BCH Chi đoàn đã giới thiệu tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng, đã được được cấp giấy chứng nhận. Công tác tập hợp thanh niên, xây dựng Chi đoàn tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ và đạt chỉ tiêu theo đúng kỳ hạn do cấp ủy đề ra.
      Họat động của Chi Đoàn ngày càng ổn định và phát triển góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, giáo dục tầng lớp thanh niên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, theo định hướng XHCN.
                                            Truyền thông NDS

Tin liên quan:

Chi đoàn Công ty với chương trình…
Bảo vệ Ngày & Đêm: Kết nạp Đoàn viên mới