testing

Năm 2016 việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, phong trào thi đua đã được nhân rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu h

        Bảo vệ Ngày & Đêm: CHI BỘ CÔNG TY BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM – MỘT NĂM VỚI PHONG TRÀO
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
        Năm 2016 việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, phong trào thi đua đã được nhân rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.

      Cán bộ đảng viên Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã thể hiện được ý thức tự giác rèn luyện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lồng ghép vào thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ nhân viên trong toàn công ty. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các chủ đề cụ thể như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nói đi đôi với làm được thực hiện có hiệu quả.
Trong năm Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng viên, cán bộ nhân viên. Chính điều này đã làm thay đổi nhận thức trong từng cán bộ đảng viên, đoàn viên thể hiện rõ vai trò đạo đức, trong mỗi cá nhân có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nhất là việc thực thi nhiệm vụ tại các mục tiêu bảo vệ.

      Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên được đưa vào tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ đảng viên, qua đó làm tiêu chuẩn để xếp hạng bình chọn khen thưởng cuối năm. Chi bộ công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thực hiện đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ sơ kết, tổng kết các mô hình làm tốt cách làm hay để động viên khuyến khích khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó nhiều gương người tốt việc tốt xuất hiện được khách hàng gửi thư cảm ơn khen ngợi vì phát hiện kịp thời và ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các mục tiêu có ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm.
      Phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ đảng viên, Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào thi đua từ cán bộ nhân viên, các đội bảo vệ đến Tổng công ty nhằm nâng cao ý thức tự giác của cán bộ nhân viên bằng các hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và đề ra các chỉ tiêu cụ thể có tổng kết đánh giá các tiêu chí đã thực hiện… từ đó nêu cao nhận thức ý thức tự giác đẩy lùi tiêu cực.

      Đồng chí Mai Đức Tuấn – Bí thư Chi bộ cho biết: Trong giai đoạn tiếp theo, Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục nhân rộng các mô hình các điển hình cách làm mới theo chủ đề, gắn việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác; Đồng thời kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng trào. Bám sát, chủ động tham mưu cho Ban giám đốc công ty cách làm để phong trào này đi vào nề nếp và có chiều sâu để áp dụng thực tế đặc thù của ngành dịch vụ bảo vệ. Ngoài ra, Chi bộ còn thường xuyên ra soát kiện toàn tổ chức bộ phận giúp việc để làm tốt hơn, uốn nắn các hoạt động chưa tốt tuyên dương cách làm hay làm tốt đẩy mạnh phong trào…
Truyền thông Bảo vệ Ngày & Đêm

Tin liên quan:
Báo cáo tổng kết năm 2015 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Đảng viên, Chi bộ Bảo vệ Ngày & Đêm nhận giấy khen
Đại hội Chi bộ lần thứ VI – nhiệm kỳ 2015 – 2017