Tập huấn Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 21/12/2014, Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) Bộ công an, ban hành quyết định số 1956/QĐ – C64 – P3 về việc: “Mở lớp tập huấn qui định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và huấn luyện sử dụn

Ngày 21/12/2014, Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) Bộ công an, ban hành quyết định số 1956/QĐ – C64 – P3 về việc: “Mở lớp tập huấn qui định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm”
 

Tham dự khóa huấn luyện gồm hơn 200 cán bộ nhân viên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại khu vực TP.HCM và các Chi nhánh Bảo vệ Ngày & Đêm tại TP.HCM, Bảo vệ Ngày & Đêm Bình Dương, Bảo vệ Ngày & Đêm tại Đồng Nai, Bảo vệ Ngày & Đêm tại Tây Ninh, Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bảo vệ Ngày & Đêm tại Long An, Bảo vệ Ngày & Đêm tại Cần Thơ.