Tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng

Thời gian gần đây nạn trộm cắp cướp giật lại hoành hạnh tại các công ty, nhà máy xưởng sản xuất ở các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, tình hình an ninh trở nên rất phức tạp để bảo vệ an toàn tài sản tại mục tiêu

Thời gian gần đây nạn trộm cắp cướp giật lại hoành hạnh tại các công ty, nhà máy xưởng sản xuất ở các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, tình hình an ninh trở nên rất phức tạp để bảo vệ an toàn tài sản tại mục tiêu, Công ty Bảo Ngày & Đêm   đã chủ động cường công tác kiểm tra giám sát mục tiêu, nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro thiệt hại cho khách hàng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, và công an các phường, quận để phát hiện phòng, chống loại tội phạm này, góp phần giữ gian an ninh trật tự và an toàn công ty.

Theo đó, Bảo vệ Ngày & Đêm có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội có trách nhiệm đảm bảo tài sản an ninh của công ty như: Phối hợp Công an địa phương chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả, nhất là trộm cắp tài sản xảy ra tại các công ty mà Bảo vệ Ngày & Đêm đang cung cấp dịch vụ bảo vệ; tăng cường công tác nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật tại Công ty; phối hợp với khách hàng kịp thời giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, có biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp.
 


Một buổi huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ được C65 – Bộ Công an phối hợp tổ chức
 
Để thực hiện được tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn mục tiêu và ngoài khu vực thuộc phạm vi quản lý, Phòng Nghiệp vụ tổ chức khảo sát mục tiêu, xây dựng phương án, kế hoạch chủ động bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản cụ thể đối với từng khách hàng, ngoài ra Bảo vệ Ngày & Đêm còn tham mưu cho khách hàng củng cố, rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình sản xuất, vận chuyển, bàn giao tài sản, vật tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất, an toàn nhất cho khách hàng.
 

Cảnh sát PCCC huấn luyện công tác nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 
Ngoài những biện pháp nghiệp vụ kể trên, Bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện phòng chống bạo động, phòng cháy cháy chữa cháy và nghiên cứu tìm hiểu và áp dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đến công tác bảo vệ mà khách hàng đang áp dụng thực hiện.
 Bằng những phương pháp nghiệp vụ kể trên, Bảo vệ Ngày & Đêm hướng tới việc nâng cao chất lượng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, đồng thời khẳng định giá trị chất lượng mà Bảo vệ Ngày & Đêm cam kết phục vụ khách hàng.
(Truyền thông nds, thực hiện) – Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm