Phát triển Đảng trong thanh niên ở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm

Trong quá trình phát triển của mình, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Công ty Dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm xác định luôn phát huy vai trò là hạt nhân tiêu biểu trong hệ thống chính trị đoàn thể, góp phần tích cực cùng với sự phát triển bền vững của côn
Phát triển Đảng trong thanh niên ở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm
 
      Trong quá trình phát triển của mình, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Công ty Dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm xác định luôn phát huy vai trò là hạt nhân tiêu biểu trong hệ thống chính trị đoàn thể, góp phần tích cực cùng với sự phát triển bền vững của công ty.
      Từ khi thành lập, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã chọn lọc những thanh niên xuất sắc là những vệ sĩ chuyên nghiệp đứng vào hàng ngũ của lãnh đạo của Đoàn để tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong công ty ngừng lớn mạnh.
      Từ phong trào đoàn thanh niên ở công ty, hiện đã có nhiều đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phấn đấu vào Đảng để rèn luyện bản thân và có điều kiện hơn nữa để phấn đấu, trưởng thành, góp công sức vào sự nghiệp phát triển của công ty. Đó là ước mơ thiết thực của Đoàn viên thanh niên Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm, được kết nạp vào Đảng không có nghĩa là sẽ ngừng phấn đấu mà có điều kiện hơn nữa để phấn đấu, để cống hiến và trưởng thành; hay nói cách khác vào Đảng là để được cống hiến, là để hy sinh, để từ đó xây dựng được lý tưởng sống cao đẹp đối với người vệ sĩ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm.
Thực tế ở Bảo vệ Ngày & Đêm, điều kiện để kết nạp Đảng rất thuận lợi, công tác kết nạp đoàn viên thanh niên ưu tú vào Đảng được Chi bộ, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi nhất. Tại một số đơn vị như Chi nhánh Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương, công tác tập hợp Đoàn viên thanh niên rất hiệu quả, tạo nguồn để phát triển Đảng. Ngoài ra việc đãi ngộ, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Đoàn thanh niên cũng được lãnh đạo công ty quan tâm tạo điều kiện.
      Đồng chí Mai Đức Tuấn – Bí thư chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm nhận xét: “Tuy rằng tính đặc thù của nghề bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên, nhưng tổ chức Đoàn đã luôn nỗ lực để làm tốt vai trò của mình; Đoàn đã tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng. Bên cạnh đó còn tập trung nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đoàn trong việc rèn luyện đạo đức tác phong cho nhân viên bảo vệ, góp phần tích cực trong phong trào “Xây dựng hình ảnh Người vệ sĩ đẹp và thân thiện”.
Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thùy Dương trưởng thành từ công tác đoàn tâm sự: “Vào Đảng không phải để tiến thân, vấn đề là chúng ta cần có những định hướng đúng đắn cho Đoàn viên thanh niên, làm sao để mọi người thấy rằng, vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú, để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đó phải là mục tiêu, là sự phát triển tự nhiên của Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm”