PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2015

Ngày 15/01/2015 tại Lễ tổng kết năm 2014 và phát động thi đua năm 2015, nhằm động viên toàn thể cán bộ nhân viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

        Ngày 15/01/2015 tại Lễ tổng kết năm 2014 và phát động thi đua năm 2015, nhằm động viên toàn thể cán bộ nhân viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Ban giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua với chủ đề hành động “Kỷ luật và An toàn để tăng thu nhập” đã được toàn thể hội nghị nhiệt liệt hưởng ứng.

Đồng chí Trần Văn – Phó TGĐ, phát động thi đua năm 2015
 
       Theo đó, các đơn vị: Phòng tuyển dụng – Đào tạo: Tuyển 1.300 Nhân viên; Phòng Kinh doanh: Phát triển doanh thu tăng 19% so với năm 2014; Phòng Sale & Marketing: Phát triển doanh thu tăng 100% so với năm 2014; Phòng Nghiệp vụ: duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ trong toàn công ty sự cố xảy ra dưới 0,15%/tổng doanh thu; Phòng Hành chính – Nhân sự: Giản thiểu nhân viên bỏ việc, nghỉ việc  6%/tổng quân số bình quân tháng/năm 2014,  Qquản lý và cấp phát công cụ hỗ trợ, đồng phục, văn phòng phẩm, tiết kiệm hiệu quả; Phòng Kế toán Tài chính: Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,1%/ doanh thu; Văn phòng Thủ Đức: Phát triển doanh thu tăng 100% so với năm 2014; Văn phòng Vĩnh Long: Phát triển doanh thu tăng 100% so với năm 2014.
 

Giám đốc các Chi nhánh ký kết thi đua năm 2015
 
       Chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu 2015 so với năm 2014 đối với các Chi nhánh: Hà Nội 65%, Huế 50%, Đà Nẵng 100%, Đồng Nai 15%, Tây Ninh 50%, Mỹ Phước – Bình Dương 15%, Bà Rịa – Vũng Tàu 50%, Long An 100%, Cần Thơ 50%
      

Đại diện các phòng ký kết thi đua
 
       Chỉ tiêu thi đua đối với các Đội trưởng (khu vực TP.HCM): An toàn mục tiêu, không có sự cố xảy ra, chấp hành sự điều động về nhân sự, nhận và quản lý tốt các Mục tiêu của Công ty, lãnh đạo, quản lý đội bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 

Đại diện các Phòng: Kế toán, Kinh Doanh, Hành chính – Nhân sự ký kết thi đua
       Quản lý tốt, giảm quân số bỏ việc, nghỉ việc theo 2 khu vực: Khu vực ổn định cao (bao gồm các đội Trà Vinh, Nhà Bè, SG22) – Tỷ lệ nghỉ việc, bỏ việc 4,3% quân số đội trong năm 2015. Đối với các khu vực còn lại, tỷ lệ nghỉ việc, bỏ việc   5,3% quân số đội trong năm 2015.
 

Đại diện các Phòng và Đội bảo vệ ký kết thi đua
 
       Chỉ tiêu thi đua đối với nhân viên bảo vệ: Chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Công ty và Khách hàng, ngôn phong lịch sự, tác phong đúng quy định, thực hiện theo điều lệnh, tạo hình ảnh “Người Bảo vệ đẹp và thân thiện” khi làm nhiệm vụ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.
 

Các Đội trưởng ký kết thi đua
 
       Tất cả các chỉ tiêu thi đua của các phòng, chi nhánh, đội trưởng và nhân viên bắt đầu được tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015; Hàng tháng các đơn vị bình bầu A,B,C để làm căn cứ bình xét khen thưởng cuối năm theo từng đơn vị.

Hình ảnh tổng thể của buổi lễ, các đồng chí có thể tải tại đây
 

​Truyền thông nds thực hiện – Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm