PHÁT ĐỘNG CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2017

Với chủ đề: “Trách nhiệm – chủ động và sáng tạo”, phát huy kết quả đạt được năm 2016, Ban tổng giám đốc Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đề ra phương hướng nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

PHÁT ĐỘNG CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2017


Đồng chí Trần Văn – Phó Tổng Giám đốc, phát động thi đua năm 2017
Bạn có thể xem Video tại đây
 

      Với chủ đề: “Trách nhiệm – chủ động và sáng tạo”, phát huy kết quả đạt được năm 2016, Ban tổng giám đốc Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đề ra phương hướng nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:
Phòng tuyển dụng: Tuyển dụng 1.250 nhân viên đạt chỉ tiêu; Phòng Đào tạo: Đào tạo đảm bảo đúng giáo trình thời gian, đủ thời lượng tiêu chuẩn, tỷ lệ 40% số mục tiêu được đào tạo lại, xử lý 100% sự cố đề ra, tỷ lệ mục tiêu phàn nàn dưới 10% trên tổng số mực tiêu.
      Phòng Kinh Doanh: Kinh doanh phát triển kinh doanh tăng 12% so với năm 2016; Phòng Sale & Marketing: phát triển doanh thu tăng 34% so với năm 2016.
      Phòng Nghiệp vụ và Phòng giám sát an ninh: Duy trì chất lượng dịch vụ đảm bảo sự cố mất mát tài sản xảy ra chỉ 2 vụ trên năm. Đo lường chính xác, minh bạch dịch vụ đạt 98% số lượng mục tiêu.
      Phòng Nhân sự: giản thiểu nhân viên nghỉ việc, bỏ việc nhỏ hơn hoặc bằng 5%; Phòng Hành chính: Quản lý và cấp công cụ hỗ trợ, đồng phục, văn phòng phẩm tiết kiệm, hiệu quả.
      Phòng Tài chính – Kế toán: Hoàn thành tốt công tác chuyên môn tỷ lệ chuyên môn dưới 0,01% trên tổng doanh thu.
      Văn Phòng Thủ Đức:  phát triển doanh thu 12% so với năm 2016
      Chi nhánh Hà Nội đạt chỉ tiêu tăng trưởng 56% so với năm 2016
      Chi nhánh Huế đạt chỉ tiêu tăng trưởng 18% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Đà Nẵng đạt chỉ tiêu tăng trưởng 24% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Đồng Nai đạt chỉ tiêu tăng trưởng 14% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Tây Ninh đạt chỉ tiêu tăng trưởng 11% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Mỹ Phước, Bình Dương đạt chỉ tiêu tăng trưởng 10% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 17% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Long An đạt chỉ tiêu tăng trưởng 9% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Chi nhánh Cần Thơ đạt chỉ tiêu tăng trưởng 15% đạt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2016
      Các Đội bảo vệ: Đảm bảo an toàn mục tiêu, không có sự cố xảy ra sẵn sàng nhận nhiệm vụ và mục tiêu mới, quản lý tốt giảm quân số bỏ việc, nghỉ việc theo hai khu vực:  – Nhóm ổn định cao gồm các đội: Trà Vinh, Nhà Bè, SG22 tỷ lệ nghỉ, bỏ việc nhỏ hơn hoặc bằng 4% quân số trong năm 2017; các đội khác duy trì tỷ lệ nghỉ, bỏ việc nhỏ hơn hoặc bằng 5% quân số trong năm 2017.
      Đối với Nhân viên chấp hành nghiêm nội qui, qui định của công ty, ngôn phong lịch sự, tác phòng đúng qui định, thực hiện theo điều lệnh tạo hình ảnh đẹp và thân thiện khi làm nhiệm vụ, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật.
      Thời gian thực hiện tính từ ngày 01/01/2017 đến hết 31/12/2017 các đơn vị ký giao ước thi đua và triển khai chỉ tiêu thi đua đến từng cá nhân trong đơn vị, hàng tháng bình bầu theo dõi làm cơ sở bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

 
Truyền thông Bảo vệ Ngày & Đêm