NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO VỆ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm từ lâu được khách hàng biết đến là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp có uy tín và là một trong những công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO VỆ
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM

 
        Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm từ lâu được khách hàng biết đến là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp có uy tín và là một trong những công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam.
 

Một buổi huấn luyện điều lệnh của Bảo vệ Ngày & Đêm tại KCN Long Hậu 

      Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của bảo vệ Ngày & Đêm là chất lượng dịch vụ bảo vệ; Chính điều đó đã góp phần tích cực trong việc duy trì và phát triển thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm (Nightday Security – NDS) trong suốt hơn 13 năm qua. Để làm được điều đó Công ty bảo vệ Ngày & Đêm đã nghiêm túc thực hiện các quy trình quản lý, bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ theo đúng qui định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ về “Quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ” và Thông tư Số: 45/2009/TT-BCA (C11) ngày 14/07/2009 của Bộ Công an về “Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ”.
      Theo tinh thần đó Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên tuyển dụng và đào tạo cán bộ nhân viên nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực tốt nhất để sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho khách hàng. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư trang thiết bị giảng dạy, bảo vệ Ngày & Đêm còn thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến và duy trì thường xuyên công tác huấn luyện bổ sung kiến thức nghiệp vụ bảo vệ tại các khu vực hoặc mục tiêu được Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp dịch vụ.

 

Huấn luyện nghiệp vụ giám sát xuất nhập hàng hóa
của Bảo vệ Ngày & Đêm chi nhánh Long An

      Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được bảo vệ Ngày & Đêm vận hành một cách nghiêm ngặt, có lộ trình điều chỉnh và cải tiến mọi hoạt động từ quản lý, giám sát, chăm sóc khách hàng đến thực thi nhiệm vụ tại các vị trí, mục tiêu được bảo vệ, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ. Chính điều đó đã tạo cho Bảo vệ Ngày & Đêm thế mạnh sẵn có về đội ngũ cán bộ nhân viên được trang bị đầy đủ về kiến thức nghiệp vụ, năng lực giải quyết công việc, kỹ năng giao tiếp và nâng cao nhiệt tinh thần trách nhiệm tạo ra giá trị đạo đức của nghề bảo vệ, đáp ứng cho nhu cầu xã hội một lực lượng bảo vệ có chất lượng và chuyên nghiệp. 
      Để xây dựng và duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ một cách tốt nhất, Bảo vệ Ngày & Đêm vận hành đồng bộ các phòng: Phòng Sale & Marketing, Kinh Doanh, Nghiệp vụ, giám sát an ninh nghiệp vụ… để xây dựng các quy trình nghiệp vụ và ghi nhận ý kiến ​​ khách hàng nhằm ổn định các hoạt động và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, làm thỏa mãn yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất.
       Có thể nói chất lượng dịch vụ bảo vệ chính là sản phẩm nổi bật của Bảo vệ Ngày & Đêm, góp phần làm tăng giá trị và uy tín cho công ty, để làm được điều đó Bảo vệ Ngày & Đêm xác định không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc góp một phần vì lợi ích chung của khách hàng và toàn xã hội.