Đoàn công tác Quận ủy Tân Bình – Thăm và làm việc tại Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm

Ngày 26/05/2017 tại TP.HCM đoàn công tác Quận ủy Tân Bình do đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó bí thư thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm.
Đoàn công tác Quận ủy Tân Bình – Thăm và làm việc tại Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm

      Ngày 26/05/2017 tại TP.HCM đoàn công tác Quận ủy Tân Bình do đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó bí thư thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm.
 

      Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Mai Đức Tuấn – Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, đồng chí Ngô Chí Hiếu – Tổng giám đốc Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm. Tham gia đoàn công tác còn sự có mặt của đại dện các ban ngành Liên đoàn Lao động, Phòng kinh tế, Ban dân dận, đảng ủy Doanh nghiệp, chi cục thuế Quận Tân Bình.
 

Đồng chí Mai Đức Tuấn – Báo cáo tình hình hoạt động các đoàn thể với đoàn công tác

      Buổi làm việc tập trung vào chỉ đề kiểm tra và nắm bắt tình hình về công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí Mai Đức Tuấn, báo cáo vắn tắt về tình hình hoạt động của các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp được thông qua với các nội dung phát triển đảng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người lao động, hoạt động của Chi đoàn thanh niên, vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ sở có những thành công nổi bật, góp phần đẩy mạnh hiệu quả trong từng hoạt động cụ thể.
 

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng, kết luận buổi làm việc
 
      Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đồng chí Lê Thị Kim Hồng khẳng định vai trò của các tổ chức đoàn thể có ảnh hưởng tích cực cho định hướng và sự phát triển của doanh nghiệp, qua đó nâng cao việc chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động, tạo mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp – các tổ chức đoàn thể – người lao động. Đồng chí đánh giá, Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm là doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện tốt các chế độ chính sách lương thưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể thông qua tổ chức công đoàn, phát huy và đẩy mạnh vai trò của Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên… Đặc biệt là công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, giúp người lao động nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩ vụ của mình trong công việc, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.