Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại mục tiêu Vietcombank Tân Bình

Nhằm triển khai kế hoạch và các tiêu chí xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời đảm bảo an toàn mục tiêu về an toàn phòng cháy chữa cháy, thông qua phương án phòng cháy chữa cháy đối với các mục tiêu được Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp dịch vụ.

Nhằm triển khai kế hoạch và các tiêu chí xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời đảm bảo an toàn mục tiêu về an toàn phòng cháy chữa cháy, thông qua phương án phòng cháy chữa cháy đối với các mục tiêu được Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp dịch vụ.
 
Bảo vệ Ngày & Đêm diễn tập PCCC tại mục tiêu
 
Tại mục tiêu Vietcombank Tân Bình, số 108 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú (Khu công nghiệp Tân Bình), Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm phối hợp với cán bộ nhân viên ngân hàng Vietcombank Tân Bình, Công an PCCC TP.HCM và Ban quản lý tòa nhà Tani Office tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.

Triển khai phương án trước giờ "G"
 
Bảo vệ Ngày & Đêm là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho tòa nhà. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu, Công ty đã phối hợp với đơn vị chủ quản và công an PCCC TP.HCM lập phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhằm đề phòng các tình huống có thể xảy ra. Qua đó xây dựng ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ cũng như ý thức vì cộng đồng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy; các biện pháp phòng cháy tại nơi làm việc đối với cán bộ nhân viên đang làm việc tại tòa nhà cùng sự phối hợp với nhân viên bảo vệ trong việc phòng cháy chữa cháy./.