Công tác tập huấn quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ tại Bảo vệ Ngày & Đêm

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII có hiệu lực từ tháng 01/2012
Công tác tập huấn quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ
       
        Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII có hiệu lực từ tháng 01/2012; Việc ban hành Pháp lệnh này tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an nình quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bán vũ trang và các lượng lượng khác (trong đó có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp). Đây cũng là một trong những cam kết của Việt Nam trong việc kiểm soát vũ khí, chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí mà Việt Nam đã ký kết với các nước trong khu vực là Liên Hợp quốc.

 

Cán bộ C64 phổ biến một số điều về Pháp lệnh quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại Bảo vệ Ngày & Đêm

        Tại Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, để thực hiện tốt Nghị định của chính phủ về công tác quản lý dịch vụ bảo vệ; Đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng vệ sỹ, nhân viên bảo vệ để cung cấp ra thị trường dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu trong dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước. Được sự đồng ý của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) – Bộ Công an, Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên tổ chức tập huấn Qui định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ cho tất cả cán bộ nhân viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ chuyên môn và đội trưởng bảo vệ.
 

Một buổi huấn luyện tại chỗ cho lực lượng Bảo vệ Ngày & Đêm, khu vực Nhà Bè, Long Hậu

        Theo đó học viên tham gia các chương khóa tập huấn được trang bị kiến thức về các nội dung như: Sự cần thiết của việc ban hành pháp lệnh, trong đó là việc nghiên cứu các nghị định, qui định về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Các nguyên tắc về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và huấn luyện kỹ năng sử dụng các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ…
        Sau mối đợt tập huấn, học viên được tham gia bài thu hoạch, sát hạch và được C64 cấp chứng nhận về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đây là chương trình tập huấn thường xuyên được Bảo vệ Ngày & Đêm phối hợp tổ chức, nhằm tuân thủ pháp luật và cung cấp ra thị trường dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp nhất trong phạm vi cả nước.

Truyền thông Bảo vệ Ngày & Đêm

Tin Liên quan:
Tập huấn Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Tập huấn cán bộ nâng cao