Chiến lược duy trì nâng cao chất lượng để phát triển thương hiệu

Chiến lược “đào tạo thường xuyên” để duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực “nội sinh” đang được Bảo vệ Ngày & Đêm thực hiện một cách có hiệu quả.
Chiến lược duy trì nâng cáo chất lượng để phát triển thương hiệu
      Trước tình trạng hàng loạt công ty bảo vệ được thành lập, thị trường dịch vụ bảo vệ trở nên hỗn loạn, Bảo vệ Ngày & Đêm xác định duy trì chất lượng dịch vụ là ưu tiên số một để bảo vệ uy tín thương hiệu. Chiến lược “đào tạo thường xuyên” để duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực “nội sinh” đang được Bảo vệ Ngày & Đêm thực hiện một cách có hiệu quả.
      Từ ngày 01/06/2017, Bảo vệ Ngày & Đêm chính thức áp dụng “Chính sách đào tạo, sử dụng và phát triển nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ” với sự tham dự của toàn thể cán bộ nhân viên, được chia theo từng khu vực. (Mọi cán bộ nhân viên tham gia chương trình huấn luyện đều được hưởng nguyên lương như đang trực tại mục tiêu bảo vệ)
      Theo đó Bảo vệ Ngày & Đêm sẽ rà soát nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ thông qua hoạt động nghiệp vụ của cán bộ nhân viên tại mục tiêu để tìm ra những hạn chế và khắc phục ngay hạn chế đó. Đây là một trong những lý do chính để bảo vệ Ngày & Đêm hoàn thành chỉ tiêu quan trọng trong chiến lược giữ vững uy tín thương hiệu, đẩy mạnh phát triển thị trường, xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Do đó từ lâu chất lượng đào tạo nhân lực của Bảo vệ Ngày & Đêm hoàn toàn đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ của nhiều khách hàng, trong đó có thể kể đến các khách hàng lớn, có yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ bảo vệ như: Uniben, Toyota, Netslé, Vietcombank, Meccerdes Benz…
      Nếu như trước đây, để khắc phục tình trạng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu về chất lượng và nhân lực do yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Bảo vệ Ngày & Đêm đã đặt ra chiến lược “đào tạo lại”, nhằm cải thiện tức thì những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ tại nơi làm việc; Thì nay chiến lược ấy được coi như đã cũ, cần phải cải thiện và áp dụng chính sách chiến lược mới, nghĩ là đào tạo kết hợp với kiểm tra thường xuyên, nhằm cải thiện phù hợp hơn đối với tình hình thực tế.
      Ông Lưu Xuân Tuệ – Chủ tịch Hội đồng thành viên là người khởi xướng ra chương trình đào tạo huấn luyện để cải tiến chất lượng, cho biết: “Toàn bộ nguồn nhân lực của Bảo vệ Ngày & Đêm đều được đào tạo theo đúng quy trình theo quy định của Cục quản lý hành chính về trật trự xã hội (C64) – Bộ Công An. Đội ngũ cán bộ nhân viên của Bảo vệ Ngày & Đêm được học việc ngay từ khi được tuyển dụng, thực hành trước sự hướng dẫn của Đội trưởng và sự giám sát chất lượng của Phòng giám sát chất lượng một cách nghiêm túc, sau đó được dự thi sát hạch cấp chứng nhận nghề bảo vệ và tiếp tục đào tạo ở công ty trong toàn bộ quá trình làm việc theo qui định. Trong số cán bộ nhân viên ở Bảo vệ Ngày & Đêm có đến 90% cán bộ văn phòng và lãnh đạo tốt nghiệp cao đẳng đại học, 1/3 trong số cán bộ này từng công tác trong ngành công an.”
      Có trong tay nguồn nhân lực chất lượng tốt cùng với chiến lược phát triển nguồn nhân lực Bảo vệ Ngày & Đêm sẵn sàng tiếp ứng và giải quyết mọi vấn đề về chất lượng lượng dịch vụ bảo vệ như kỳ vọng của nhiều khách hàng hướng tới. Chất lượng tăng đồng nghĩa với giá trị gia tăng được nâng cao, theo đó giá dịch vụ được khách hàng sẵn sàng trả cao, và cuối cùng người được hưởng lợi từ giá trị gia tăng ấy chính là đội ngũ cán bộ nhân viên của đơn vị.
Chiến lược hợp thời, áp dụng khoa học đã tạo ra giá trị sản phẩm mà ở đây “sản phẩm” của dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm chính là “con người chất lượng” theo đủ ý nghĩa. Bởi chính đội ngũ cán bộ nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm là người khẳng định được chất lượng dịch vụ của Bảo vệ Ngày & Đêm.