Bảo vệ Ngày & Đêm: Kết nạp Đoàn viên mới

Ngày 23/3/2014, tại hội trường Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, Chi đoàn Công ty đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 05 thanh niên tích cực đứng vào hàng ngũ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 23/3/2014, tại hội trường Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, Chi đoàn Công ty đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 05 thanh niên tích cực đứng vào hàng ngũ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Hội thi Karaoke chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014).
 

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Chi đoàn, trao sổ Đoàn cho Đoàn viên mới
 
Với vai trò là lực lượng hậu bị của Đảng, Chi đoàn công ty Bảo vệ Ngày & Đêm giữ vai trò quan trọng, là lực lượng đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty. Chi đoàn luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Đoàn, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trang bị cho Đoàn viên thanh niên về bản lĩnh chính trị, giáo dục lòng yêu nước, ý thức dân tộc, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống và pháp luật cơ bản cho Đoàn viên thanh niên hiểu, học tập và noi theo. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng cán bộ đoàn viên, thanh niên về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 

Ra mắt Đoàn viên mới tại lễ kết nạp
 
Vận dụng sáng tạo trong công tác đoàn thể gắn với nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, tích cực tham gia các chương trình do Công ty phát động như: tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, học tập và nâng cao trình độ giao tiếp với khách hàng, triển khai vận động đoàn viên thanh niên mới chỉ tốt nghiệp PTTH tham gia khóa đào tạo đại học tại chức từ xa ngành cử nhân Luật nhằm nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết. Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo lời Bác, tập trung giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, giáo dục đạo đức lối sống trong lực lượng đoàn viên thanh niên công ty bằng việc chiếu phim tư liệu được triển khai vào sáng thứ 2 hàng tuần được đoàn viên văn phòng nhiệt tình hưởng ứng.
 

Đoàn viên tham gia trò chơi được nhận thưởng
 
Các phong trào thu hút được số đông Đoàn viên thanh niên tham gia như: “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội”, “4 đồng hành với thanh niên mưu sinh lập nghiệp”, các chương trình văn hóa thể thao do Thành phố, quận Tân Bình và công ty tổ chức, cuộc thi “Tìm hiểu về những tấm gương lịch sử truyền thống hào hùng của Cha anh qua các thời kỳ”, các phong trào trong tháng sinh hoạt cao điểm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… đã được tổ chức thiện hiện có hiệu quả.
 

Đoàn viên thanh niên chụp hình lưu niệm
 
Là doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng chân trên địa bàn quận Tân Bình, Bảo vệ Ngày & Đêm xác định yếu tố con là vị trí trung tâm để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ bảo vệ của mình, chính vì vậy trong những năm qua Bảo vệ Ngày & Đêm luôn chú trọng đến công tác phát triển các tổ chức chính trị, trong đó Chi đoàn thanh niên giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Công ty.
 

Đoàn viên thanh niên tham gia thi hát Karaoke
Tuy nhiên do tính đặc thù của công việc, Chi đoàn nằm trong khối công nhân lao động, các Ủy viên trong ban chấp hành làm việc kiêm nhiệm, số lượng Ủy viên ban chấp hành thay đổi liên tục, thiếu nhân sự kế nhiệm, công tác chuyên môn nhiều nên chưa chủ động được các hoạt động, trong lãnh đạo còn tập trung theo sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, chưa tạo được nhiều mô hình hoạt động, giải pháp sáng tạo để thu hút thanh niên đến với tổ chức đoàn, một số đồng chí còn chưa phát huy hết vai trò, năng lực, chưa kiên quyết trong việc tự phê bình và phê bình, chưa nhận thức đúng về công tác Đoàn. Chính vì vậy Chi đoàn Công ty cần sự hỗ trợ của Chi bộ, lãnh đạo công ty hơn nữa về định hướng phát triển cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi để Chi đoàn công ty không những trở thành lực lực nòng cốt của công ty mà còn là một tổ chức chính trị tập hợp được số đông những quần chúng tích cực trọng độ tuổi thanh niên. (Bạn đọc có thể tải nội dung hình ảnh của chương trình tại đây)
Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm – Truyền thông ndsvietnam thực hiện