Bảo vệ Ngày & Đêm: Chương trình 08 thiết thực với doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010-2015); Chương trình 08-CTr/QU ngày 05/01/2011 về “nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp” đã thực sự trở thành tôn chỉ trong công tác phát tri

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010-2015); Chương trình 08-CTr/QU ngày 05/01/2011 về “nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp” đã thực sự trở thành tôn chỉ trong công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình 08 đã thể hiện rõ vai trò và giá trị thiết thực trong công tác phát triển Đảng trên địa bàn quận Tân Bình, góp phần nâng cao số lượng đảng viên trên địa bàn; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, mà trong đó đội ngũ doanh nhân là đảng viên đóng vai trò nòng cốt trong việc phát triển đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
 

 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 08 của BCH Đảng bộ quận
 và Kế hoạch 11 của BTV Quận ủy Tân Bình, mới được tổ chức ngày 11/3/2014 tại Trung tâm hành chính quận

 
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm là doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp quận, Chi bộ Công ty bảo vệ Ngày & Đêm, từ ngày đầu thành lập chỉ với 03 Đảng viên, đến nay đã phát triển đến 29 Đảng viên, trở thành Chi bộ có qui mô phát triển Đảng viên đông nhất trực thuộc khối Đảng bộ ngoài doanh nghiệp quận Tân Bình. Cùng với việc phát triển kinh doanh, việc phát triển đảng được Chi bộ Bảo vệ Ngày & Đêm đặc biệt quan tâm, Chi bộ ra nghị quyết từng tháng, quý hoặc chuyên đề, có phân công trách nhiệm Đảng lãnh đạo, cá nhân được phân công trách nhiệm cụ thể để đảng viên và đánh giá báo cáo kết quả thực hiện. Chi bộ đề ra phương hướng sát với công việc, đảng viên trong chi bộ đoàn kết, gương mẫu trước quần chúng.

Qua kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, đảng viên luôn phát huy những mặt mạnh trong  công tác lãnh đạo, tác phong quần chúng, tư cách phẩm chất đạo đức của người đảng viên, nói đi đôi với làm luôn gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉ thị nghị quyết của đảng, đoàn kết thống nhất, xây dựng chi bộ vững mạnh.
 


Đ/c Ngô Chí Hiếu – Bí thư Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm (bìa phải) nhận Giấy khen tại lễ sơ kết
 
Chi bộ thường xuyên tổ chức thực hiện cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của đảng, trong đó đã nghiêm túc quán triệt, học tập, nghiên cứu và thực hiện các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7 (khóa XI) Nghị quyết 16- NQ/TW của  Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020. Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quận lầ thứ X (2013-2015).

Vận động người lao động thực hiện có hiệu quả trong kinh doanh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, từ đó mang lại hiệu quả cao theo đúng đường lối pháp luật của Đảng và nhà nước; Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tham gia giữ gìn trật tự an toàn nơi làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch và tham gia tốt các phong trào xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội chữ thập đỏ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, triển khai chương trình cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tỷ lệ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập chủ đề năm 2013, theo hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 26/2/2013, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học tập, nghiên cứu và đăng ký rèn luyện chuẩn mực đạo đức theo chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
 


Đ/c Ngô Chí Hiếu – Bí thư Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm (bìa phải) nhận Giấy khen tại lễ sơ kết
 
Đánh giá việc thực hiện đó là 100% đảng viên chi bộ tự viết đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng hành động cụ thể theo quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011, của Ban chấp hành trung ương quy định “Về những điều đảng viên không được làm” và quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của ban bí thư “ Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”.

Việc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện những việc làm thiết thực, luôn gương mẫu về đạo đức lối sống, khiêm tốn giản dị, gần gũi hòa đồng với quần chúng, phê và tự phê bình, trung thực, thẳng thắn, không bao che khuyết điểm, không né tránh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động./.

Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm –Truyền thông ndsvietnam thực hiện