XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quá trình gần 20 năm phát triển Bảo vệ Ngày & Đêm – Doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam, đã xây dựng một hệ thống quan điểm giá trị để tạo ra sự hài hòa trong quan hệ ứng xử giữa các thành viên và vươn xa hơn là nhân viên bảo vệ Ngày & Đêm với khách hàng.

Tại kỳ họp giao ban tháng 5/2019 của Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, ông Lưu Xuân Tuệ – Chủ tịch HĐTV khẳng định: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp muốn đứng vững để phát triển bền vững nhất thiết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ông Lưu Xuân Tuệ – chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Tại cuộc họp giao ban

Theo ông Tuệ, những giá trị, niềm tin mà mọi thành viên của công ty Ngày & Đêm cùng công nhận, cùng suy nghĩ, cùng nói và hành động đó là luôn luôn đề cao vai trò trò và sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân đối với công việc cụ thể được phân công như một thói quen, một nề nếp, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một cá nhân- điều này tạo nên bản sắc văn hoá riêng của Bảo Vệ Ngày & Đêm.

Các giá trị, chuẩn mực, quan niệm và hành vi của doanh nghiệp nó chi phối hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp và tạo nên bản sắc riêng đồng thời trở thành sức mạnh vô hình của thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm. Khái niệm “ngôi nhà chung” là sự phát triển tư tưởng của tập thể cán bộ nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm và được Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc đặc biệt quan tâm và có tác động lớn tới sự phát triển ổn định của Bảo vệ Ngày & Đêm trong suốt những năm qua.

 

Nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm

Tại bệnh viện đa khoa Phương Đông (Hà Nội)

Mọi thành viên trong công ty đều có chung tư tưởng coi Bảo vệ Ngày & Đêm là ngôi nhà chung của một tập thể lớn mạnh. Sự đoàn kết, chia sẻ giữa các thành viên cho đến các Phòng, ban, chi nhánh… của toàn hệ thống đã tạo được giá trị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, và hơn thế là bản sắc văn hóa của doanh nghiệp. Việc lấy con người là yếu tố trọng tâm để xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xem như điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động của Bảo vệ Ngày & Đêm – Ông Tuệ nhấn mạnh.

Hình ảnh “người vệ sĩ đẹp và thân thiện” đã trở thành niềm tin

trong nhiều sự kiện quan trọng của khách hàng

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không phải là việc làm xong tức thì mà đây là một quá trình dài hạn, được thực hiện một cách khoa học, đồng bộ, có kiểm soát, có định lượng rõ ràng và được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của mọi thành viên trong công ty. Dựa trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp, các thành viên của Bảo vệ Ngày & Đêm đã tạo lập nên thói quen tự hào và trách nhiệm trong công việc, thẳng thắn phê bình và đấu tranh với cái xấu, phát huy và nhân rộng việc làm hình ảnh tích cực để lan tỏa trong một môi trường làm việc có văn hóa.

Đồng thời, lãnh đạo công ty và các cấp quản lý luôn được xem là tấm gương về thái độ tinh thần làm việc, về phương pháp và cách quan hệ ứng xử, sự phối hợp trong công tác; Theo đó giá trị văn hóa doanh nghiệp của Bảo vệ Ngày & Đêm được xác định là một trong 03 yếu tố cấu thành tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần rất quan trọng trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, sẵn sàng cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ bảo vệ tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

(Yphong – Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam)