Tập huấn cán bộ nâng cao

Tập huấn cán bộ nâng cao

Ngày 08/12/2013 Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tổ chức lớp tập huấn nâng cao cho gần 100 cán bộ quản lý thuộc khối văn phòng, nghiệp vụ, điều lệnh và cán bộ quản lý trung gian cấp Đội trở lên, nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ quản lý…

Ngày 08/12/2013 Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tổ chức lớp tập huấn nâng cao cho gần 100 cán bộ quản lý thuộc khối văn phòng, nghiệp vụ, điều lệnh và cán bộ quản lý trung gian cấp Đội trở lên, nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ quản lý làm cơ sở áp dụng cho việc quản, giáo dục, duy trì kiểm tra mục tiêu để nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu thực tế.
 
Đồng chí Trần Văn - Phó Tổng Giám đốc tham gia giảng dạy
Đồng chí Trần Văn – Phó Tổng Giám đốc tham gia giảng dạy
 
Nội dung khóa tập huấn tập trung ba nội dung chính về kiến thức về định hướng phát triển công ty, tác phong điều lệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc với khách hàng, các giải pháp điều hành một tổ chức trong dịch vụ bảo vệ; Các lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ như: cách lập sổ ghi chép, niêm phong, quản lý tài sản cá nhân, quy trình bảo vệ cao ốc văn phòng, ngân hàng, nhà máy, xí nghiệp…;

Kiến thức về pháp luật như: Phòng vệ chính đáng, cách lập biên bản về sự việc, nghị định 52 về quản lý sử dụng các loại công cụ hỗ trợ, huấn luyện công tác PCCC, huấn luyện và thực hành sơ cứu người bị nạn… Đều hành và tham giảng dạy khóa huấn luyện là các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc và các đồng chí có kinh nghiệm chuyên môn thực tế, cảnh sát PCCC, Cảnh sát quản lý trật tự an toàn xã hội…
 

Các học viên tại khóa huấn luyện
Các học viên tại khóa huấn luyện
 
Theo Phó tổng Giám đốc Trần Văn thì đây là một trong những khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ thuộc chương trình đào tạo thường xuyên của Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm về công tác nâng cao nghiệp vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung gian, nhằm hướng tới cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Khóa huấn luyện dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/12/1012.
                                                                                                     Yphong – Công ty dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm