Một năm hoạt động tích cực của Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm

Một năm hoạt động tích cực của Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm

Năm 2018 Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục phát huy thành quả, đẩy mạnh hoạt động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động thể hiện rõ vai trò là tổ chức đoàn thể đại diện cho quyền lợi chính đáng của người lao động, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của công ty bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.

Nhìn lại năm 2018, Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ với Hội đồng thành viên, ban Tổng Giám đốc chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Đồng thời đề xuất thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn, tích cực thực hiện các phong trào và các cuộc vận động của công ty, củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

CĐV Bảo vệ Ngày & Đêm tham gia phong trào do LĐLĐ quận Tân Bình tổ chức

CĐV Bảo vệ Ngày & Đêm tham gia phong trào do LĐLĐ quận Tân Bình tổ chức

Với tinh thần năng động, sáng tạo phát huy thành quả đạt được, năm 2018 Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, thu hút ngày càng đông người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Với tinh thần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo tinh thần hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn Liên đoàn Lao động quận Tân Bình; Công đoàn cơ sở công ty đã hướng hoạt động về các tổ công đoàn theo Đội bảo vệ, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của người bảo vệ, xây dựng hình “Người vệ sỹ đẹp và thân thiện”, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp giữa lãnh đạo công ty với Ban chấp hành công đoàn cơ sở sát với tình hình công việc của đơn vị là cung cấp dịch vụ bảo vệ có uy tín và chất lượng trong cả nước.

Tham gia hội trại Công đoàn cơ sở

Tham gia hội trại Công đoàn cơ sở

Trong năm 2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động như công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức và tham gia các phòng trào văn hóa thể thao, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, học tập qui chế và triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công nhân lao động như Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật an toàn vệ sinh lao động…

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tham mưu và phối hợp với Ban giám đốc công ty thực hiện qui chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên trong việc tham mưu đề xuất tăng lương tuỳ theo các mục tiêu và vị trí công tác, thực hiện chế độ tiền thưởng, phép năm, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, trợ cấp mục tiêu, tổ chức cho cán bô nhân viên đi nghỉ mát, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi khi công đoàn viên ốm đau…

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên, Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm còn tích cực tham gia các phòng trào xã hội, từ thiện như vận động công đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ đồng bảo lũ lụt, vận động đoàn viên xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, bình đẳng…

Năm 2019 Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục phát huy thành quả và đẩy mạnh hoạt động của công đoàn cơ sở tốt hơn nữa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đồng thời góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển chung của công ty Dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.