Kiểm tra và huấn luyện tại chỗ công tác PCCC tại mục tiêu

 Kiểm tra và huấn luyện tại chỗ công tác PCCC tại mục tiêu

Sáng 28/05/2017 phòng đào tạo phối hợp với Bảo vệ Ngày & Đêm khu vực Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra và huấn luyện tại chỗ nghiệp vụ PCCC cho nhân viên tại công ty Dây cáp điện Việt Nam CADIVI.

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại mục tiêu Cadivi

Để giảm tối thiểu số vụ cháy và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, Bảo về Ngày & Đêm luôn quan tâm công tác PCCC, đồng thời chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các mặt công tác chuyên môn tại các mục tiêu được bảo vệ.
Trong thời gian qua, Bảo vệ Ngày & Đêm duy trì công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC với nhiều khóa đào tạo, đảm bảo an ninh, an toàn trong tổ chức chữa cháy, điều động lực lượng và phương tiện tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu bảo vệ.

Thực hành gắn thiết bị PCCC

Cùng với đó, lực lượng PCCC tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở; phối hợp khảo sát lập và thực tập các phương chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các phương án lớn có huy động nhiều lực lượng tham gia, sát với thực tế, có tính khả thi, phù hợp với thực tế từng mục tiêu; tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong những ngày lễ, những ngày thời tiết hanh khô để xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Phòng nghiệp vụ xây dựng các phương án xử lý tình huống cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra, bổ sung 100% phương án chữa cháy tại các mục tiêu bảo vệ; Phối hợp với Cảnh sát PCCC và lực lượng PCCC tại chỗ diễn tập các phương án chữa cháy có hiệu quả, tăng cường tuyên truyền công tác PCCC tại các mục tiêu bảo vệ, thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với khu vực nhà cao tầng, đám chay có qui mô lớn… nhằm hạn chế thấp nhất khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Truyền thông Bảo vệ Ngày & Đêm