Đại hội Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thành công tốt đẹp

Ngày 02/11/2019, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Cao Tự, Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Chí Hiếu – Tổng Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm, Võ Phạm Ý Nhi- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn Tân Bình và toàn thể đoàn viên Công ty cùng tham dự.

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn thanh niên Công ty đã được triển khai sâu rộng với những nét mới, sáng tạo, trong đó phải kể đến công tác giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Các phong trào được triển khai đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong toàn Công ty, động viên các lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng và phát triển đơn vị. Tuổi trẻ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm không ngừng phấn đấu tham gia các cuộc vận động do Thành đoàn TP.HCM, Quận đoàn Tân Bình phát động.

Đ/c Ngô Chí Hiếu phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã có những cố gắng vượt bậc, với những thành tích đáng tự hào, đạt danh hiệu “Chi Đoàn cơ sở xuất sắc”. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên là những nhân viên bảo vệ trong công ty, tích cực các phong trào đoàn thể, tổ chức đảm nhận các công trình thanh niên, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, tham gia cuộc vận động hiến máu nhân đạo, xây dựng hình ảnh “Người vệ sĩ đẹp và thân thiện”… Các kết quả đạt được đáng khích lệ, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của Đoàn thanh niên Công ty với cộng đồng và xã hội.

Đ/c Nguyễn Cao Tự phát biểu tại Đại hội

Chi đoàn Công ty Ngày & Đêm là đơn vị cơ sở và là cầu nối giữa sự lãnh đạo của Chi bộ Công ty đến đoàn viên. Chi đoàn là nơi trực tiếp giáo dục, kết nạp, rèn luyện Đoàn viên, tổ chức Đoàn viên và Thanh niên thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của Chi đoàn là giúp đỡ thanh niên tiến bộ.

BCH ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành đoàn, nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm có 3 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, sáng tạo và tâm huyết với công tác đoàn, đồng chí Đinh Thị Kim Liễu được bầu làm Bí thư Chi đoàn. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm, nhiệm kỳ 2019 – 2022 là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, sáng tạo”. Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp ủy, Đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.