ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY BẢO VỆ NGÀY ĐÊM, NHIỆM KỲ 2017 – 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 12/08/2017 tại TP.HCM, Đại hội Chi bộ lần thứ VII, (nhiệm kỳ 2017 – 2020) – Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được tổ chức, dự Đại hội có tổng số 31 Đảng viên, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Chuyên viên Ban chỉ đạo chỉ thị 10, Đảng uỷ doanh nghiệp Quận Tân Bình tham dự Đại hội

Khai mạc đại hội

Đại hội được tổ chức trang trọng, đoàn kết theo qui định, điều lệ Đảng. Đại hội lắng nghe kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017; Phương hướng nhiệm vụ 2017 – 2020 và báo cáo kiểm điểm cấp ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội đã thống nhất những nội dung chính về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017 Chi bộ thực hiện lãnh đạo đảng viên, cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt công tác phát triển đảng, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng phát triển Công ty bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Mai Đức Tuấn – Bí thư Chi bộ, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017

Báo cáo kiểm điểm cấp ủy thể hiện những điểm tích cực trong công tác lãnh đạo đảng viên, cán bộ nhân viên hoàn thành tốt đề ra, trọng tâm là xây dựng đơn vị phát triển kinh doanh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho khách hàng

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phát biểu tham gia của các đại biểu đã thẳng thắn nhận ra những thiếu sót của chi bộ đó là: Vai trò trong công tác lãnh đạo của một số đảng viên còn hạn chế trong việc tuyên truyền, thuyết phục quần chúng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, việc ra thực hiện nghị quyết còn một số đảng viên chưa chủ động sáng tạo trong công việc được giao cũng như trong học tập, đóng góp phát biểu ý kiến phê bình và tự phê bình.

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 Đại hội thống nhất phương hướng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đoàn thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ với một số mục tiêu chủ yế như sau:

Một là: Không để đảng viên vi phạm qui định những điều đảng viên không được làm, phòng, chống tư tưởng “tự diễn biến” ” tự chuyển hoá” trong đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Ngô Chí Hiếu – Tổng Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm, phát biểu tham luận

Hai là: Công tác tạo nguồn phát triển nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên 10 đảng viên, trọng tâm là quần chúng là nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng các tổ chức đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh niên làm lực lượng nòng cốt trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động theo đúng qui định của pháp luật, xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt thành tích xuất sắc.

Ba là: Đảng viên Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo tuyên truyền và vận động cán bộ nhân viên thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng đối với người lao động.

Bốn là: Đảng viên, chi bộ thực hiện tốt chỉ thị 05 CTTƯ ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng viên dự đại hội

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Đại hội để ra giải pháp:

Một là: Đảng viên nêu cao vai trò lãnh đạo trước cán bộ nhân viên, là người nêu gương nói đi đôi với làm vận dụng vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng chí Trịnh Viết Tú – Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm tại Tây Ninh dự dại hội

Hai là: Cấp ủy đứng đầu, đồng chí Bí thư thực hiện tốt qui chế dân chủ nơi làm việc, có sự hài hòa trong việc triển khai nghị quyết và nhiệm vụ chính trị, trong đó công tác xây dựng đảng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Xuân Thành – Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm tại Vũng Tàu, phát biểu tham luận

Đại hội đã bầu ra cấp ủy mới gồm 03 đồng chí do đồng chí Mai Đức Tuấn – Bí thư, đồng chí Lê Thanh Hải – Phó bí thư và đồng chí Trương Thị Thương – Chi ủy viên. Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ chỉnh lý các văn bản đã được đại hội đóng góp và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi đại hội.

Các đồng chí cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt đại hội

 

Chi bộ chụp hình lưu niệm

Đại hội Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã thành công tốt đẹp, tin rằng với phướng hướng nhiệm vụ mới, Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm sẽ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng công ty bảo vệ Ngày & Đêm, phát triển kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo vệ có uy tín, chất lượng  được khách hàng tin dùng./.