Công đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tham gia “Tháng công nhân” lần thứ 10

Ngày 22/04/2018 tại TP.HCM, Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tham dự lễ khai mạc  “Tháng Công nhân” lần thứ 10 do Liên đoàn Lao động quận Tân Bình tổ chức.

Văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 10

“Tháng Công nhân” lần thứ 10 được tổ chức gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên” và các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X ngày 28-01-2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận năm 2018.

Bàn tư vấn tuyển dụng lao động của Bảo vệ Ngày & Đêm

Thông qua việc tổ chức các hoạt động, Hớt tóc miễn phí, tư vẫn tuyển dụng, gian hàng ẩm thực và các trò chơi vận động như nhảy bảo bố, cắm cờ, nhảy bóng… đã thu hút hàng trăm lượt công đoàn viên tham dự. Bảo vệ Ngày & Đêm đã tổ chức tư vấn tuyển dụng việc làm (tuyển dụng bảo vệ) và tham gia các trò chơi, tạo nên không khí sôi nổi trong các hoạt động.

Công đoàn viên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tham gia chương trình

Với vai trò là tổ chức đoàn thể đại diện cho quyền lợi chính đáng của người lao động, Công đoàn cơ sở Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ với Hội đồng thành viên, ban Tổng Giám đốc chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn, tích cực thực hiện các phong trào và các cuộc vận động của công ty, đẩy mạnh hoạt động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của công ty bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.