Chính sách đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ của bảo vệ Ngày & Đêm

Chính sách đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Vệ Ngày & Đêm

     Hiện nay, hàng loạt công ty bảo vệ chỉ quan tâm công tác tuyển dụng, không chú trọng công tác đào tạo, thậm chí nhân viên bảo vệ của nhiều công ty dịch vụ bảo vệ không được đào tạo bất cứ kỹ năng nghiệp vụ nào nhưng vẫn tác nghiệp tại mục tiêu, dẫn đến chất lượng ngày càng yếu kém, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bảo vệ chuyên nghiệp nói chung và thương hiệu NDS nói riêng.

 

     Trước thực trạng nêu trên, Bảo vệ Ngày & Đêm xác định duy trì chất lượng dịch vụ là ưu tiên số một để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như uy tín thương hiệu NDS – Bảo vệ Ngày & Đêm. Chính sách “đào tạo lại, thường xuyên, liên tục” đang được Bảo vệ Ngày & Đêm thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả.
     Nhằm nâng cao trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả cán bộ nhân viên từ ngày 01/06/2017, Bảo vệ Ngày & Đêm chính thức áp dụng chế độ học lý thuyết tại trụ sở và thực hành nghiệp vụ được chấm công hưởng nguyên lương theo quy định công ty.

 

     Liên quan đến chính sách chất lượng, Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm bắt đầu cơ cấu lại đối tượng phục vụ, nâng cao giá trị vật chất của Dịch vụ bảo vệ, đảm bảo được thu nhập ổn định và có tích luỹ cho cán bộ nhân viên, phấn đấu tăng lương bình quân, ít nhất 15% /năm với mục tiêu “sống được với nghề bảo vệ”, từ đó yêu nghề, gắn bó lâu dài với công ty, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao!
Truyền thông Bảo vệ Ngày & Đêm