Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm nhận giấy khen do Quận ủy Tân Bình trao tặng

Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được đánh giá là doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn, đã tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, qua đó lược lượng nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm có việc làm và thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Là chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước, Chi bộ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm trực thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp Quận Tân Bình, với tổng số 37 Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, trong thời gian qua Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng gắn liền với việc phát triển kinh tế góp phần thúc đẩy nền kinh tế của quận Tân Bình. Ngoài ra, Công ty còn thành lập Chi bộ tại các chi nhánh như: Hà Nội, Huế, Mỹ Phước – Bình Dương, Cần Thơ…

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” do Quận ủy Tân Bình tổ chức, Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm là một trong số 9 Chi bộ được nhận giấy khen do Quận ủy Tân Bình trao tặng.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, Công ty và công đoàn cơ sở đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Công ty thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị đoàn thể hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.

Đồng chí Mai Đức Tuấn (Bìa trái) – Bí thư Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm

đại diện nhận giấy khen tại hội nghị

Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được đánh giá là doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn, đã tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, qua đó lược lượng nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm có việc làm và thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Phong trào thi đua yêu nước trong lược lượng cán bộ nhân viên bảo vệ có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức thi đua được đầu tư và sự quan tâm cảu lãn đạo công ty đã thu hút được đông đảo công đoàn đoàn viên, thanh nên và lược lượng nhân viên bảo vệ tích cực tham gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh doanh của đơn vị.

Trong thời gian tới, Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của các tổ chức chính trị đoàn thể tại công ty; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn cũng như tập trung cho công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, nhân viên bảo vệ ưu tú để phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ vệ sĩ, bảo vệ có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả kinh doanh. Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng công ty bảo vệ Ngày & Đêm, phát triển kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo vệ có uy tín, chất lượng  được khách hàng tin dùng./.