Bảo vệ Ngày & Đêm nhận danh hiệu Tập thể suất sắc năm 2019

Ngày 05/03/2020 tại Trung tâm hành chính Quận Tân Bình (TP.HCM) Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 được tổ chức, dịp này Bảo vệ Ngày & Đêm được nhận giấy chứng nhận Tập thể suất sắc năm 2019 của phong trào.

Đồng chí Ngô Chí Hiếu – Tổng Giám đốc công ty (thứ tư, từ trái sang) đại diện đơn vị nhận danh hiệu

Là doanh nghiệp có trụ sở dăng ký kinh doanh trên địa bàn Quận Tân Bình, (văn phòng chính tại số 7, đường số 7, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM) Bảo vệ Ngày & Đêm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước với hơn 26 Chi nhánh và Văn phòng dại diện. Trong nhiều năm qua, Bảo vệ Ngày & Đêm có những bước phát triển tích cực được nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tin tưởng chọn sử dụng dịch vụ bảo vệ.

Đồng chí Ngô Chí Hiếu – Tổng Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm nhận khen thưởng

Cùng với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, Bảo vệ Ngày & Đêm chú trong công tác phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 6.000 lao động là nhân viên bảo vệ. Doanh nghiệp áp dụng các phương pháp quản trị doanh nghiệp đồng bộ, ứng dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, hiện đại hóa công tác quản lý trên nền tảng công nghệ tại các mục tiêu được cung cấp dịch vụ bảo vệ, quản lý hợp đồng, quản trị nhân sự và từng bước kiện toàn tổ chức hoạt động. Trong đó công tác củng cố và phát triển các tổ chức chính trị đoàn thể như: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, ban nữ công… được xác định làm nền tảng cho qui mô phát triển của doanh nghiệp được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao về hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực trong ổn định phát triển kinh tế xã hội, đóng góp ngân sách cho nhà nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Danh hiệu tập thể suất sắc 2019

Trong những năm qua, Bảo vệ Ngày & Đêm không ngừng nỗ lực đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương nơi có văn phòng hoạt động. Năm 2019 Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM, được Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động suất sắc năm 2019”. Có được thành tích này là kết quả lãnh đạo suất sắc của lãnh đạo công ty, sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, nhân dịp này đồng chí Ngô Chí Hiếu – Tổng Giám đốc công ty đại diện đơn vị nhận danh hiệu.

Bảo vệ Ngày & Đêm tiếp tục phát huy thành quả đạt được, ra sức phấn dầu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2020, góp phần tích cực vì sự phát triển chung của xã hội.