Bảo vệ Ngày & Đêm nhận bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM

Ở độ tuổi chiếm 2/3 quân số của doanh nghiệp, lực lượng đoàn viên thanh niên của Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm góp phần quan trọng trong việc phát triển công ty.

Công ty bảo vệ tại Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương (X) đại diện Chi đoàn công ty bảo vệ chuyên nghiệp nhận Bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM

Quá trình phát triển cùng với thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm, Đoàn thanh niên công ty luôn luôn phát huy vai trò là hạt nhân tiêu biểu trong hệ thống chính trị đoàn thể. Theo đó, Đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tập hợp thanh niên, tích cực xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và chọn lọc những thanh niên xuất sắc là những vệ sĩ chuyên nghiệp để giới thiệu cho lãnh đạo công ty, bồi dưỡng phát triển trở thành những cán bộ quản lý trong công ty. Ở Bảo vệ Ngày & Đêm đã có nhiều đoàn viên ưu tú phấn đấu tích cực và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là điều kiện để Đảng viên trẻ rèn luyện bản thân, phấn đấu, trưởng thành và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của công ty.

Công ty bảo vệ tại Hồ Chí Minh - 1

Bằng khen Công ty bảo vệ chất lượng cao – Bảo Vệ Ngày & Đêm

Các phong trào do Đoàn thanh niên phát động được đông đảo đội ngũ đoàn viên thanh niên là nhân viên bảo vệ tích cực tham gia, đây là những hoạt động thiết thực của Đoàn viên thanh niên Công ty được Chi bộ, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Chi đoàn.

Tại một số đơn vị: Chi nhánh Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương… công tác tập hợp Đoàn viên thanh niên rất hiệu quả, tạo nguồn để phát triển Đảng. Ngoài ra việc đãi ngộ, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Đoàn thanh niên cũng được lãnh đạo công ty quan tâm tạo điều kiện.

Công ty bảo vệ tại Hồ Chí Minh - 2

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương (X) đại diện Chi đoàn công ty bảo vệ chuyên nghiệp nhận bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM 

Bên cạnh nhưng thuận lợi nêu trên, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cũng gặp không ít khó khăn do tính đặc thù của nghề bảo vệ, việc tập hợp đoàn viên thanh niên phải có sự linh hoạt vê thời gian, địa điểm… nhưng tổ chức Đoàn đã luôn nỗ lực để làm tốt vai trò của mình bằng các biện pháp như: Tập trung nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đoàn trong việc rèn luyện đạo đức tác phong cho nhân viên bảo vệ, góp phần tích cực trong phong trào “Xây dựng hình ảnh Người vệ sĩ đẹp và thân thiện”.

Công ty bảo vệ tại Hồ Chí Minh - 3

Bằng khen Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Công ty bảo vệ chất lượng cao – Bảo Vệ Ngày & Đêm

Trưởng thành từ phong trào đoàn Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thùy Dương – Bí thư Chi đoàn chai sẻ: “Tham gia hoạt động Đoàn không phải chỉ để thăng tiến vị trí làm việc làm sao có lợi cho bản thân, vấn đề là chúng ta cần có những định hướng đúng đắn cho Đoàn viên thanh niên để mọi người thấy rằng, tham gia hoạt động đoàn là niềm vinh dự, là tự hào được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú, để được rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên để cống hiến và trưởng thành. Đó phải là mục tiêu, là sự phát triển tự nhiên của Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm”.