Sinh hoạt chuyện đề là hoạt động thường xuyên được Chi bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tổ chức. Hoạt động này không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, phát triển kinh doanh của Bảo vệ Ngày & Đêm.

Ngày 24/8/2019, tại Văn phòng Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm (Số 7, đường số 7, KP5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM); Chi bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Buổi sinh hoạt thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Báo cáo buổi sinh hoạt chuyên đề là Thiếu tá, Tiến sĩ xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm (Khoa lý luận chính trị, Trường Đại học an ninh nhân dân, Bộ Công An).

Thiếu tá, TS xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm

(Khoa lý luận chính trị, Đại học ANND, Bộ Công An)

Buổi sinh hoạt tập trung vào nội dung “50 năm thực hiện di  chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh” như: Hoàn cảnh ra đời, các nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; Ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ứng dựng thực tiễn vào ngành an ninh, dịch vụ bảo vệ.

Cán bộ, đảng viên Bảo vệ Ngày & Đêm tham dự chuyên đề

Buổi sinh hoạt khẳng định các ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực và sự xúc động trong lực lượng vệ sĩ, nhân viên bảo vệ tham gia buổi sinh hoạt.

50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức trong sáng của lãnh tụ Hồ Chí Minh rất đời thường nhưng vô cùng vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Ngay từ ngày đầu thành lập, Bảo vệ Ngày & Đêm đã chú trọng công tác phát triển đảng, được lãnh đạo địa phương đánh giá cao về hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong công ty. Vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị đã góp phần không nhỏ trong các hoạt động phát triển doanh nghiệp trong suốt những năm qua. Đây là nền tảng để cán bộ, đảng viên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm “Rèn đức, luyện tài” áp dụng thực tiễn vào công việc; Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng hình ảnh “Người vệ sĩ đẹp và thân thiện”, nâng cao và phát triển thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.

DỊCH VỤ MỚI

FACEBOOK

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top