Hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm – Ngày thành lập chi nhánh NDS Bình Dương

Thực hiện chủ trương của chi bộ, Ban giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH DV Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước – Bình Dương, hướng tời kỷ niệm 10 năm – Ngày thành lập chi nhánh.

Sáng 26/08/2018 tại Công ty Sung BuViNa (Hàn Quốc -Việt Nam) Thị xã Tân Uyên, Bình Dương Công đoàn cơ sở Chi nhánh Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương phát động phong trào “Tháng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm mười năm thành lập NDS Bình Dương”. Đồng chí Đinh Trọng Chơn – Phó Giám đốc Chi nhánh, chủ tịch BCH Công đoàn chủ lễ phát động.

Đồng chí Đinh Trọng Chơn – Phó Giám đốc Chi nhánh, chủ tịch BCH Công đoàn chủ lễ phát động

Đại diện tập thể cán bộ nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương, Đội trưởng BD06 – Nguyễn Văn Quang cùng thành viên trong đội, ký sổ thi đua cam kết nỗ lực phấn đấu, lập thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của công tác cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp; Không ngừng cung cấp tốt nhất chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho khách hàng và nâng tầm thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm trên mọi mục tiêu.

Đội trưởng BD06 – Nguyễn Văn Quang cùng thành viên trong đội cam kết thi đua

Thành lập ngày 01/10/2008 Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương (Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương) trải qua quá trình 10 năm xây dựng và trưởng thành. Vượt qua nhiều khó khăn trở ngại từ này đầu thành lập với quân số ít, hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ còn khiêm tốn; Đên nay Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương hiện đang cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho hàng trăm mục tiêu tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước (đặc biệt là các doanh nghiệp KCN tại Mỹ Phước, Bến Cát, Tân Uyên là nhà đầu tư nước ngoài).

Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương đã thành lập các tổ chức đoàn thể chính trị như: Chi bộ, Công đoàn, Ban nữ công… hoạt động hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ, góp phần phát triển Chi nhánh ngày càng vững mạnh, tạo việc làm bảo vệ có thu nhập ổn định cho hàng nghìn lượt người, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương là đơn vị thành viên được đánh giá hoạt động có hiệu quả trong 26 Chi nhánh và văn phòng đại diện hệ thống Bảo vệ Ngày & Đêm toàn quốc.