Chi đoàn Bảo vệ Ngày & Đêm góp phần tích cực phát triển công ty

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết – Năm 2018 Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã đạt được nhiều thành tích với những hoạt động đoàn phong phú, đa dạng, có trọng tâm, gắn kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của Bảo vệ Ngày & Đêm.

Đoàn TN công ty tham gia các phong trào chào mừng ngày hội doanh nhân quận Tân Bình

Đoàn TN công ty tham gia các phong trào chào mừng ngày hội doanh nhân quận Tân Bình

Năm 2018, các hoạt động của Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm diễn ra sôi nổi, hiệu quả và đi vào chiều sâu qua các hoạt động: Ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày hội công nhân, kỳ Nghỉ hồng đã huy động được đông đảo Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng, Chi đoàn Công ty bảo vệ Ngày & Đêm còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo được phong trào và tăng sự gắn kết trong hoạt động cho lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn công ty. Ngoài ra Chi đoàn Bảo vệ Ngày & Đêm còn tích cực tham gia các giải bóng đá, hội thi văn nghệ do Quận đoàn, Liên đoàn lao động quận Tân Bình tổ chức, giành được giải cao trong các phong trào.

Thực hiện các show bảo vệ gây quỹ

Thực hiện các show bảo vệ gây quỹ – một trong những phong trào công trình thanh niên

Để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, Đoàn thanh niên Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến các quy định của công ty trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức tư cách của người vệ sĩ – bảo vệ chuyên nghiệp.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, Đoàn viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, theo từng chủ đề.

Tổ chức viếng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ

Tổ chức viếng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ ngày 27/7

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương – Bí thư chi đoàn cho biết: Năm 2019 Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác . trong thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các mục tiêu; tích cực giáo dục lối sống, nếp sống văn minh, tác phong công nghiệp và văn hóa công sở cho đoàn viên thanh niên, tiếp tục duy trì hình ảnh “Người vệ sĩ đẹp và thân thiện”; góp phần đẩy mạnh thi đua, phát hiện các nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt. Phát huy tinh thần xung kích, tổ chức các hoạt động cụ thể trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển của Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm.