Ngày 12/08/2017 tại TP.HCM, Đại hội Chi bộ lần thứ VII, (nhiệm kỳ 2017 – 2020) - Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm được tổ chức, dự Đại hội có tổng số 31 Đảng viên, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Chuyên viên Ban chỉ đạo chỉ thị 10, Đảng uỷ doanh nghiệp Quận Tân Bình tham dự Đại hội

Khai mạc đại hội

Đại hội được tổ chức trang trọng, đoàn kết theo qui định, điều lệ Đảng. Đại hội lắng nghe kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017; Phương hướng nhiệm vụ 2017 – 2020 và báo cáo kiểm điểm cấp ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội đã thống nhất những nội dung chính về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017 Chi bộ thực hiện lãnh đạo đảng viên, cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt công tác phát triển đảng, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng phát triển Công ty bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Mai Đức Tuấn - Bí thư Chi bộ, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017

Báo cáo kiểm điểm cấp ủy thể hiện những điểm tích cực trong công tác lãnh đạo đảng viên, cán bộ nhân viên hoàn thành tốt đề ra, trọng tâm là xây dựng đơn vị phát triển kinh doanh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho khách hàng

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phát biểu tham gia của các đại biểu đã thẳng thắn nhận ra những thiếu sót của chi bộ đó là: Vai trò trong công tác lãnh đạo của một số đảng viên còn hạn chế trong việc tuyên truyền, thuyết phục quần chúng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, việc ra thực hiện nghị quyết còn một số đảng viên chưa chủ động sáng tạo trong công việc được giao cũng như trong học tập, đóng góp phát biểu ý kiến phê bình và tự phê bình.

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 Đại hội thống nhất phương hướng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đoàn thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ với một số mục tiêu chủ yế như sau:

Một là: Không để đảng viên vi phạm qui định những điều đảng viên không được làm, phòng, chống tư tưởng "tự diễn biến" " tự chuyển hoá" trong đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Ngô Chí Hiếu - Tổng Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm, phát biểu tham luận

Hai là: Công tác tạo nguồn phát triển nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên 10 đảng viên, trọng tâm là quần chúng là nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng các tổ chức đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh niên làm lực lượng nòng cốt trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động theo đúng qui định của pháp luật, xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt thành tích xuất sắc.

Ba là: Đảng viên Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo tuyên truyền và vận động cán bộ nhân viên thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng đối với người lao động.

Bốn là: Đảng viên, chi bộ thực hiện tốt chỉ thị 05 CTTƯ ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng viên dự đại hội

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Đại hội để ra giải pháp:

Một là: Đảng viên nêu cao vai trò lãnh đạo trước cán bộ nhân viên, là người nêu gương nói đi đôi với làm vận dụng vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng chí Trịnh Viết Tú - Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm tại Tây Ninh dự dại hội

Hai là: Cấp ủy đứng đầu, đồng chí Bí thư thực hiện tốt qui chế dân chủ nơi làm việc, có sự hài hòa trong việc triển khai nghị quyết và nhiệm vụ chính trị, trong đó công tác xây dựng đảng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Xuân Thành - Giám đốc Bảo vệ Ngày & Đêm tại Vũng Tàu, phát biểu tham luận

Đại hội đã bầu ra cấp ủy mới gồm 03 đồng chí do đồng chí Mai Đức Tuấn - Bí thư, đồng chí Lê Thanh Hải – Phó bí thư và đồng chí Trương Thị Thương – Chi ủy viên. Đại hội giao cho cấp ủy chi bộ chỉnh lý các văn bản đã được đại hội đóng góp và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi đại hội.

Các đồng chí cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt đại hội

 

Chi bộ chụp hình lưu niệm

Đại hội Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã thành công tốt đẹp, tin rằng với phướng hướng nhiệm vụ mới, Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm sẽ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng công ty bảo vệ Ngày & Đêm, phát triển kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo vệ có uy tín, chất lượng  được khách hàng tin dùng./.

DỊCH VỤ MỚI

FACEBOOK

TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ms. Dương - 0906 663 115
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Loan - 0902 984 178
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Ý - 0906 992 558
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Vân - 0904 204 628
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Dung - 0903 640 064
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Hiếu - 0909 038 159
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Lâm - 0906 937 276
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Ms. Hiền - 0901.336.115
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Ngân - 0906 804 218
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM

Chi Nhánh Hà Nội

Anh Thanh - 0908.355.441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Ninh Bình

Anh Thanh - 0908.355.441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Thanh Hóa

Anh Văn - 0909.524.666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Miền Trung (Nghệ An) 

Anh Trường - 0909.678.385
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Huế

Anh Thơi  - 0906.402.016
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Đắk Lắk

Anh Mạnh - 0969.318.790
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Đà Nẵng

Anh Chiến - 0903.516.829
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Chi nhánh Tân Bình

Chị Loan - 0902.984.178
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Thủ Đức 

Anh Hải - 0913.381.599
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Đông Sài Gòn

Anh Dũng - 0982.992.720
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Tây Sài Gòn

Anh Hải - 0909 828 300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Anh Cường - 0906.366.455
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Quận 12

Anh Vượng - 0902.485.279
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Đồng Nai

Anh Hà - 0918.258.505
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Vũng Tàu 

Anh Thành - 0907.179.122
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Mỹ Phước - Bình Dương 

Anh Sàng - 0906.900.041
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Thuận An - Bình Dương

Ms. Thuý - 0919.088.383
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi nhánh Bình Phước

Anh Sàng - 0906.900.041
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Tây Ninh 

Anh Tú - 0908.066.485
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Long An 

Anh Dũng - 0908.804.145
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Cần Thơ 

Anh Trí - 0907.334.995
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi Nhánh Vĩnh Long

Anh Phong - 0939.055.589
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM

Địa chỉ ĐKKD: 600 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Giấy xác nhận Đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ Bảo vệ:

* Số: 44/GXN | Ngày cấp: 27/06/2011
* Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH - Tổng cục Cảnh Sát - Bộ Công An
* Mã số thuế: 0303023616. Ngày cấp 12/08/2003. Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM
* Người đại diện: Ông Lưu Xuân Tuệ

VĂN PHÒNG CHÍNH QUẬN 2 - TP.HCM: 
Địa chỉ: Số 7 Đường 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Hotline: 0906 937 276 - Mr. Trần Viết Lâm - P. Tổng Giám Đốc
Điện thoại: (028) 2253 5 426 / 22535427 - Fax: (028) 22 53 64 26
Email: nds.hcm@nightdaysecurity.com
Website: baovengayvadem.com | nightdaysecurity.com

SEO website - keyword: việc làm bảo vệ, cty dich vu bao ve, công ty dịch vụ bảo vệ uy tín, dich vu bao ve tphcm, tuyển bảo vệ tại tphcm, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, việc làm bảo vệ tphcm, bảo vệ, cty bảo vệ, cong ty bao ve, công ty dịch vụ bảo vệ uy tín tphcm, tuyen bao ve, công ty dịch vụ bảo vệ, dich vu bao ve, dịch vụ bảo vệ tphcm, tuyển bảo vệ bao ăn ở, dịch vụ bảo vệ uy tín hcm, việc làm bảo vệ lương cao, công ty bảo vệ, cty dịch vụ bảo vệ, công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, dịch vụ bảo vệ, tuyển bảo vệ bình dương, viec lam bao ve, bao ve, tuyển bảo vệ, cty bao ve, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, tuyển bảo vệ công ty, dịch vụ bảo vệ uy tín tại hcm

 

 

Thiết kế Website tại Saco.vn

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top