Công tác phát triển Chi bộ Đảng và bồi dưỡng kết nạp Đảng viên là một nhiệm vụ then chốt, trọng yếu của Chi nhánh Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương.

Hoạt động đoàn thể để phát triển toàn diện
      Công tác phát triển Chi bộ Đảng và bồi dưỡng kết nạp Đảng viên là một nhiệm vụ then chốt, trọng yếu của Chi nhánh Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương.
 

Lễ kết nạp đảng viên của Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương

      Trong những năm qua hoạt động của Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương đã góp phần tích cực phát triển các tổ chức chính trị, đoàn thể mà trong đó dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, công đoàn và sự đoàn kết cao của đội ngũ cán bộ nhân viên đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển một cách toàn diện. Hoạt động của các tổ chức này được phát triển toàn diện, đặc biệt Chi Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương phát triển không ngừng, thể hiện qua việc phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Những hát nhân này là nòng cốt trong việc phát triển Chi nhánh lớn mạnh toàn diện, chính vì vậy ngày càng nhiều nhân viên bảo vệ cố gắng học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
 

Đội ngũ cán bộ nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương

      Bằng những cố gắng của cấp ủy phối hợp với tổ chức công đoàn, tích cực vận động công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhằm tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp công ty phát triển ổn định, kinh doanh đúng luật.
      Theo đồng chí Trương Quang Sàng – Bí thư Chi Bộ: Để làm tốt công tác phát triển Đảng Chi nhánh đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức từ cấp uỷ đến đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Chi nhánh, người đứng đầu cấp uỷ, đoàn thể phải quan tâm chỉ đạo, trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc với cán bộ nhân viên để vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp quản lý và các đội trưởng.
      Đến nay, Chi bộ Chi nhánh Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương đã có 8 đảng viên, đã cử 02 quần chúng ưu tú đi học nhận thức về đảng, 01 hồ sơ xác minh chuẩn bị kết nạp và hoàn thiện 04 hồ sơ giới thiệu cho đảng.
        Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của các đoàn thể trong công ty, tin rằng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của Chi nhánh Bảo vệ Ngày & Đêm tại Mỹ Phước, Bình Dương trong thời gian tới tiếp đạt hiệu quả, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội./.

Tin liên quan:
 

DỊCH VỤ MỚI

FACEBOOK

TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ms. Ý - 0906 992 558
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Dung - 0903 640 064
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Hiếu - 0909 038 159
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Lâm - 0906 937 276
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Dương - 0906 663 115
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Tuyền - 0902 984 178
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Ms. Hiền - 0901.336.115
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top