Sát hạch nhân viên bảo vệ

Thực hiện Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Thủ tưởng Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2009/TT-BCA ngày 14/7/2009 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 52/2008/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2009/TT-BCA ngày 14/7/2009 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 52/2008/NĐ-CP.

Ngày 25/12/2013 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) Bộ Công an, ban hành quyết định số 1822/QĐ-C64 về việc thành lập Hội đồng sát hạch nhân viên bảo vệ theo đề nghị của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm.

Ngày 28/12/2013, Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm – Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH làm Chủ tịch Hội đồng sát hạch nhân viên bảo vệ; phối hợp với Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm tổ chức sát hạch cấp chứng nhận nhân viên bảo vệ cho gần 400 nhân viên của Công ty.
Với chức năng và nhiệm vụ được C64 cấp phép đủ điều kiện về an trật tự, đào tạo nhân viên bảo vệ, trước đó Phòng Tuyển dụng – Đào tạo Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã tổ chức bồi dưỡng giảng dạy với các nội dung nghiệp vụ bảo vệ, PCCC, phương án xử lý các tình huống trong công tác bảo vệ và kiến thức pháp luật về hành chính, dân sự thuộc lĩnh vực bảo vệ… Theo đó nhân viên bảo vệ tham gia thi sát hạch phải hoàn thành 30 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung đã được đào tạo theo đề bài do C64 đề ra.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi sát hạch:


Báo cáo công tác chuẩn bị thi sát hạch


Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm (Hàng trước, bên phải) tại buổi sát hạch


Đồng chí Mai Đức Tuấn – GĐ Tuyển dụng – Đào tạo, báo cáo công tác chuẩn bị


Đại tá Lê Xuân Điến – Trưởng phòng 2, Cục QLHC về TTXH phổ biến nội quy sát hạch


Các đồng chí Hội đồng sát hạchToàn cảnh

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.