Phiên họp giao ban đầu năm tại đội bảo vệ của Ngày và Đêm

Người làm công tác bảo vệ “nghỉ lễ” thường được bố trí nghỉ bù vào ngày khác, đối với công tác bảo vệ thì việc đảm bảo an ninh khu vực, an toàn mục tiêu luôn được đặt lên hàng đầu. Theo đó phương án bảo vệ thường xuyên được điều chỉnh, triển khai cho phù hợp với thực tế.

 Cuộc họp giao ban sáng 01/01/2021 tại Đội BD1 Bảo vệ Ngày & Đêm

Cuộc họp giao ban sáng 01/01/2021 tại Đội BD1

Cuộc họp giao ban đầu năm của Đội bảo vệ BD1 được triển khai ngay từ ngày 01/01/2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phát triển mục tiêu bảo vệ tại khu vực Bình Dương. Tổ chức các cuộc họp giao ban tháng là việc làm thường xuyên nhằm triển khai công việc trong một tháng, dự báo và ổn định quân số, đồng thời rút kinh nghiệm những việc đã thực hiện để định lượng lại kết quả và mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân. Trên cơ sở đó đưa vào nội dung đề nghị khen thưởng hay bình xét thi đua cuối năm đối với nhân viên bảo vệ trong toàn đội. Ngoài công tác nghiệp vụ bảo vệ, cuộc họp giao ban hàng tháng còn được tổng hợp báo cáo về công ty để có thể có những điều chỉnh phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà lãnh đạo công ty đề ra.

Theo Đội trưởng Nguyễn Văn Thảo, dự báo năm 2021 diễn biến tiếp tục phức tạp bởi sự hoành hành của đại dịch Covid-19, kéo theo nhiều hệ lụy đối với các ngành, trong đó dịch vụ bảo vệ có thể có nhiều tác động tiêu cực. Để đối phó trước những khó khăn chung, đội bảo vệ thường xuyên động viên nhân viên nâng cao ý thức trong công tác, đảm bảo giữ vững chất lượng dịch vụ bằng chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn đề cao cảnh giác, kiểm soát cập nhật thông tin khách đến – đi để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh.

Duy trì họp giao ban nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ Ngày & Đêm

Duy trì họp giao ban nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ

Công tác tuyển dụng nhân viên bảo vệ, bổ sung để ổn định nhân sự tiếp tục được phát động triển khai trong toàn thể nhân viên bảo vệ. Hoạt động này từ lâu đã trở thành điểm sáng trong công tác tuyển dụng từ cấp đội được triển khai ở Đội BD1. Năm 2021 đội BD1 quyết tâm thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu về quân số – Đội trưởng Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh.

Họp giao ban tháng là một trong những quy trình của nghiệp vụ bảo vệ được Bảo vệ Ngày & Đêm triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống. Đây là một trong những yếu tố quan trọng kiểm soát chất lượng, quản lý nhân sự và ổn định từng vị trí bảo vệ một cách an toàn nhất, từ lâu đã được khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Bảo vệ Ngày & Đêm.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.