BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(căn cứ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

1 Mục đích và phạm vi thu thập:

Thông tin Khách Hàng được thu thập thông qua hợp đồng, email, điện thoại hoặc kê khai trực tiếp của Khách Hàng khi đến văn phòng Công Ty ký hợp đồng. Đây là các thông tin mà Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM đề nghị Khách Hàng cung cấp nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho Khách Hàng Công Ty, đồng thời là cơ sở để Công Ty thực hiện chăm sóc Khách Hàng tốt hơn.

2 Phạm vi sử dụng thông tin:

Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Công Ty.
– Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch mua bán với Công Ty.
– Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp Luật: 
Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ Cơ Quan Tư Pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa Án, Cơ Quan Công An điều tra liên quan đến hành vi vi phạm Pháp Luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Khách Hàng.

3 Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin Khách Hàng sẽ được lưu trữ tại Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Khách Hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin Khách Hàng sẽ được bảo mật trong 01 chương trình quản lý thông tin Khách Hàng của Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM

4 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM
600 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Email:
 nds.hcm@nightdaysecurity.com.

5 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Nếu Khách Hàng có sự thay đổi thông tin và cần được điều chỉnh, cập nhật mới, Khách Hàng có thể cung cấp thông tin mới cho Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM thông qua điện thoại, email và đề nghị Công Ty chỉnh sửa lại.
Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin Khách Hàng cho bên thứ 3 đến Bộ phận Quản lý của Công Ty thông qua email: 
nds.hcm@nightdaysecurity.com. , Công Ty sẽ tiếp nhận những phản hồi này, sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do với Khách Hàng.

6 Cam kết bảo mật thông tin Khách Hàng:

Thông tin Khách Hàng của Công Ty sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng đó, trừ những trường hợp Pháp Luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin Khách Hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách Hàng.
– Trong trường hợp máy lưu trữ thông tin bị hacker hoặc virus tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Khách Hàng, 
Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM sẽ có trách nhiệm xử lý & thông báo cho Khách Hàng được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Khách Hàng với 
Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM.
– Công Ty 
TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM yêu cầu các Khách Hàng khi liên hệ mua hàng tại Công Ty phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …., và chịu trách nhiệm về tính Pháp Lý của những thông tin trên. Công Ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách Hàng nếu xét thấy tất cả thông tin Khách Hàng cung cấp khi mua hàng là không chính xác.

SECURITY SERVICE CONSULTANTS AT HEAD OFFICE HCM CITY

Mr. Lâm - 0906.937.276
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms.Dung (0903.640.064)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms.Loan (0908.577.005)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OFFICES AND BRANCHES OF NDS

Ha Noi Branch

0908.355.441 -Mr. Thanh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mien Trung Branch

0909.678.385 - Mr. Truong
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hue Branch

0906.402.016 - Mr Thoi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đa Nang Branch

0903.516.829 - Mr. Chien
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đong Nai Branch

0918.258.505 - Mr. Ha
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanh Hoa Branch

Anh Văn - 0909.524.666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

District 12 Branch

Anh Vượng - 0902.485.279
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tay Ninh Branch

0908.066.485 - Mr. Tu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thu Đuc - HCM Branch

0913.381.599 - Mr. Hai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vung Tau Branch

0907.179.122 - Mr. Thanh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

My Phuoc - Binh Duong Branch 

0906.900.041-Mr. Sang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Binh Phuoc Branch

0906.900.041-Mr. Sang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dak Lak Branch

0969.318.790 - Mr Manh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thuan An - Binh Duong Branch

0909.088.383 - Mrs.Thuy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tan Binh - HCM Branch

0936.154.215 - Mr. Hai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Long An Branch 

0908.804.145 - Mr. Dung
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Can Tho Branch 

0907.334.995 - Mr.Tri
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dong Saigon - HCM Branch

0982.992.720- Mr. Dung
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ninh Binh Branch

Anh Thanh - 0908.355.441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by Saco.vn

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top